Nieuws

Nieuw verdeelreglement NORMA

Geplaatst op

Deze week zal NORMA haar eerste betaling doen via een nieuw verdeelsysteem. Die betaling vindt plaats op basis van nieuwe verdeelregels, het zogenaamde verdeelreglement, waarover we in dit bericht een verdere toelichting geven.

Deze eerste betaling met het nieuwe verdeelsysteem voor de jaren 2015 en 2016 zal ook de eerste betaling zijn die NORMA uitvoert op basis van nieuwe verdeelregels. Deze nieuwe verdeelregels zijn samengebracht in ‘repartitiereglementen’, en deze zijn vastgesteld door een commissie gevormd door verschillende belangenorganisaties, de repartitiecommissie.

Naast een aantal bestuursleden van NORMA, hebben vertegenwoordigers van ACT, Kunstenbond, Ntb en Samen1Stem zitting genomen in de repartitiecommissie die van februari tot oktober 2017 tweewekelijks bij elkaar is gekomen om de oude verdeelregels te evalueren en de nieuwe verdeelregels aan te passen te ontwikkelen.

De doelstellingen hierbij waren:

·         Vergroten van de eenduidigheid

·         Verdere rechtvaardiging van de verdeling

·         Vergroting van de transparantie

·         Uitvoerbaarheid vergroten (bedrijfseconomisch, technisch en praktisch)

·         Efficiëntie en effectiviteit vergroten (kosten/baten, beperking van handmatig werk)

·         Simpel houden (makkelijk volgbaar en begrijpelijk)

Een aantal grote veranderingen lichten wij hieronder toe.

In de nieuwe verdeelregels zijn de verdeling van de zogenaamde audiovisuele geldstromenAlle geldstromen die betrekking hebben op filmwerken, zoals Thuiskopie Video en Televisie-uitzendingen vergoedingen. zo veel mogelijk gelijk getrokken. Dat betekent onder meer dat er ten aanzien van de geldstromen ‘TV-uitzendingen’ en ‘Thuiskopie Video’ per programmacategorie een weging zal gaan plaatsvinden. Bij TV-uitzendingen gebeurde dat al. Deze weging is echter iets gewijzigd en dus ook van toepassing verklaard op Thuiskopie Video.

In deze weging worden films en drama bijvoorbeeld 100 % uitgekeerd, maar worden informatieve programma’s bijvoorbeeld teruggeschroefd naar 10% en zal er op animatieprogramma’s 50% worden uitgekeerd.

Daarnaast is het onderscheid ‘in beeld’ en ‘niet in beeld’ komen te vervallen, in plaats daarvan worden de prestaties van de uitvoerende kunstenaars ingedeeld in verschillende ‘sporen’ met een eigen weging:

Spoor:
Visual
(in beeld)
Speech
(nasynchronisatie, voice-over)
Soundtrack
(muziek speciaal voor het betreffende Filmwerk ingespeeld)
Sound recording
(bestaande muziek, onder een Filmwerk geplaatst)
Sound ID
(muziek onder een leader bij een Filmwerk)

Het volledige nieuwe verdeelreglement vindt u hier. De verschillende verdeelsleutels zijn hier te raadplegen.

In het najaar van 2018 zal er een nieuwe evaluatie van het verdeelreglement plaatsvinden.