Nieuws

Claimen voor het buitenland, hoe werkt dat?

Geplaatst op

Heeft u als uitvoerende kunstenaar een wereldwijd mandaat bij NORMA? Dan kunnen wij claimenOpgeven van werken (zoals film- of muziekwerken) waarin je een rol hebt vertolkt. voor werken waaraan u een bijdrage heeft geleverd en die zijn uitgezonden in het buitenland. Hoe werkt dit precies?

NORMA en haar buitenlandse zusterorganisaties hebben overeenkomsten met elkaar en wisselen onderling de vergoedingen uit, waar hun aangeslotenen over en weer recht op hebben. Jaarlijks ontvangen wij van de buitenlandse zusterorganisaties speellijsten van wat er in een bepaald jaar is uitgezonden. Wanneer het werk waaraan u een bijdrage heeft geleverd (bv. als acteur of musicus) daartussen staat, ontvangen wij namens u uw vergoeding. Bij de eerstvolgende betaling betalen we deze vergoeding aan u door.

Hoe zorgt u ervoor dat wij voor u kunnen claimen?

Omdat wij de speellijsten van de buitenlandse zusterorganisaties matchen wij met de data van medewerkingen in ons systeem, is het van belang dat u tijdig producties waaraan u heeft meegewerkt, claimt. Dit kunt u doen via ons digitale portal MYNORMA. Het kan voorkomen dat er een productie in het buitenland wordt uitgezonden nog voordat deze productie in Nederland is uitgezonden. In dit geval kunt u dat werk niet terugvinden in MyNORMA. U dient in zo’n geval via een ‘papieren’ speellijst (categorie Film/Televisie) deze werken op te geven, waarbij u duidelijk aangeeft dat het gaat om een productie die in het buitenland is uitgezonden (in welk jaar, land en indien bekend op welke datum). Wij voegen dit werk dan toe aan onze database.

Mandaat conflict

Per land kan er altijd slechts één cboCollectieve Beheersorganisatie (zoals NORMA), namens u actief zijn. Heeft u bijvoorbeeld een wereldwijd mandaat bij NORMA, maar ook bij onze zusterorganisatie in België, dan zijn beide organisaties gemandateerd om uw rechten te incasseren. Dit leidt tot problemen en stagnatie van de internationale uitwisseling, oftewel een mandaat conflict. Er bestaat een internationale database waarin alle mandaten staan geregistreerd. We hebben op internationaal niveau met elkaar afgesproken om alle bestaande conflicten op te lossen en nieuwe conflicten te voorkomen. Daardoor is het mogelijk dat u door ons of  één van de zusterorganisaties benaderd wordt met het verzoek om een keuze te maken of uw mandaat aan te passen. Uiteraard kunnen wij u adviseren bij het maken van deze keuze en helpen bij de correspondentie naar de zusterorganisatie toe.