Vervaltermijnen - NORMA

Het indienen van claims is niet onbeperkt mogelijk. Het jaar 2020 is inmiddels afgesloten en hierover kun je geen claims meer indienen.

Hou er rekening mee dat claims over gebruiksjaar 2021 vóór 1 september 2022 bij ons binnen moeten zijn, zodat wij deze nog tijdig kunnen verwerken. Alle programma'sFilms, tv-series, documentaires, tv-programma’s, concert- en cabaretregistraties, etc. van gebruiksjaar zullen uiterlijk eind maart 2021 beschikbaar zijn om te claimen via MyNORMA.

Claims over afgesloten jaren worden niet meer in behandeling genomen. Uitzonderingen kunnen gelden wanneer er specifieke omstandigheden zijn waardoor je nog een na-claim kan indienen (bijvoorbeeld overmacht). Denk je hiervoor in aanmerking te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze servicedesk en geef aan waarom het niet mogelijk was om voor de deadline te claimen.