Vervaltermijnen

Het indienen van claims is niet onbeperkt mogelijk. Het jaar 2012 is inmiddels afgesloten en hierover kunt u geen claims meer indienen.

Houdt u er rekening mee dat claims over 2013 vóór 1 oktober 2016 bij ons binnen moeten zijn, zodat wij deze nog tijdig kunnen verwerken.

Claims over afgesloten jaren worden niet meer in behandeling genomen.