Vervaltermijnen - Stichting Norma

Het indienen van claims is niet onbeperkt mogelijk. Het jaar 2017 is inmiddels afgesloten en hierover kun je geen claims meer indienen.

Hou er rekening mee dat claims over 2018 en 2019 vóór 15 april 2021 bij ons binnen moeten zijn, zodat wij deze nog tijdig kunnen verwerken.

Claims over afgesloten jaren worden niet meer in behandeling genomen.