Veelgestelde vragen samenwerking NORMA & Sena - NORMA

Waarom gaan NORMA en Sena intensiever samenwerken?

NORMA is een kleinere collectieve beheersorganisatie. Door intensiever met Sena te gaan samenwerken wordt NORMA als organisatie slagvaardiger en door de krachten te bundelen wordt de positie van de rechthebbenden van zowel NORMA als Sena versterkt.

Gaat Sena NORMA nu overnemen of gaan NORMA en Sena fuseren?

NORMA wordt niet overgenomen door Sena en ze gaan ook niet fuseren, maar wel intensiever samenwerken om de service te verbeteren aan alle rechthebbenden. NORMA blijft gewoon bestaan als zelfstandige organisatie, net als Sena en zij behouden beide hun eigen directeur, organisatiestructuur en vertegenwoordiging van rechthebbenden.
NORMA is een kleinere collectieve beheersorganisatie. Door nu met Sena te gaan samenwerken wordt NORMA als organisatie slagvaardiger en door de krachten te bundelen wordt de positie van de rechthebbenden versterkt. Op termijn zal het team van Sena NORMA onder meer bijstaan bij drukte rondom vragen over betalingen en andersom uiteraard ook.

Wat verandert er nu concreet voor mij (als muzikant, stemacteur, acteur, danser, cabaretier of een andere uitvoerende kunstenaar)?

In principe verandert nu alleen NORMA’s adres, telefoonnummer & emailadres, omdat het kantoor naar Hilversum verhuist. Zowel NORMA als Sena blijven dezelfde service verlenen die jullie van ons gewend zijn. Ook de (hoogte van de) vergoedingen die de beide organisaties uitkeren veranderen niet.
Doordat we straks in één pand zitten, zullen we daar ook meer kennis delen en kunnen we jou nog beter van dienst zijn. Wanneer er drukke periodes zijn kunnen we elkaar ook ondersteunen, waardoor je bijvoorbeeld sneller geholpen wordt door onze servicedesk.

Ik ben alleen aangesloten bij Sena, zit ik dan nu ook automatisch bij NORMA?

Nee, Sena en NORMA blijven twee zelfstandige organisaties bij wie je je allebei dient aan te sluiten om aanspraak te kunnen maken op de vergoedingen die zij uitkeren aan rechthebbenden.

Welke vorm van samenwerking gaan Sena en NORMA aan?

De samenwerking houdt in het kort in dat Sena op termijn de werkzaamheden rond het verdelen en uitkeren van vergoedingen (“de repartitie”) zal gaan uitvoeren namens NORMA. Hieronder vallen ook de werkzaamheden met betrekking tot de claims en het beantwoorden van vragen over het portal en de betalingen. De NORMA-medewerkers die dat werk nu uitvoeren, zullen op termijn dan ook in dienst treden bij Sena.
Na verloop van tijd zal hetzelfde gaan gelden voor bijvoorbeeld de financiële afdeling van NORMA en mogelijk ook andere afdelingen. NORMA blijft als organisatie wel bestaan en voor een aantal werkzaamheden zijn er dus geen plannen om dat door Sena te laten uitvoeren, denk aan werkzaamheden voor incasso en lobby. Daarnaast behouden zowel NORMA als Sena een eigen directie en een vertegenwoordiging van rechthebbenden.

Kan ik nu mijn claims voor NORMA ook bij Sena indienen en andersom?

Hoewel wij de ambitie hebben om de IT-systemen uiteindelijk te vervlechten, blijft dat zoals het was de komende tijd. Claims voor NORMA dien je nog steeds in via MyNORMA.nl en claims voor Sena via MySena.nl.

Ik ben (stem)acteur, verandert er voor mij iets? Blijft NORMA ook de rechten van acteurs en stemacteurs behartigen?

Voor jou als (stem)acteur verandert er niets en natuurlijk blijft NORMA zich nog net zo fanatiek inzetten voor de rechten van acteurs én stemacteurs en natuurlijk ook voor alle andere uitvoerende kunstenaars.

Moet ik mij als muzikant bij zowel Sena als NORMA aanmelden om vergoedingen te ontvangen?

Ja, dat blijft zoals het altijd was. Sena en NORMA blijven twee zelfstandige organisaties bij wie je je allebei dient aan te sluiten om aanspraak te kunnen maken op de vergoedingen die zij uitkeren aan rechthebbenden.

Verandert er iets aan de betalingen van NORMA en/of Sena of aan de hoogte van de vergoedingen?

Nee, zowel Sena als NORMA blijven vier keer per jaar aan jullie betalen. De omvang van de vergoedingen die jij ontvangt zal door de intensievere samenwerking niet veranderen. Vele jaren werken Sena en NORMA al samen bij het uitkeren van bepaalde gelden aan muzikanten (Thuiskopie Audio en Achtergrondmuziek). Die samenwerking wordt uiteraard ook voortgezet.

Heeft het feit dat NORMA onder verscherpt toezicht staat van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) te maken met deze samenwerking met Sena?

Nee, het feit dat NORMA onder verscherpt toezicht staat van het CvTA is geen aanleiding geweest voor deze samenwerking en heeft er ook geen invloed op. Uiteraard hebben NORMA en Sena het CvTA wel op de hoogte gesteld van het voornemen van deze intensievere samenwerking en houden zij het CvTA op de hoogte van de vorderingen daaromtrent. Het CvTA staat positief tegenover de samenwerking.

Op welk telefoonnummer en adres kan ik NORMA bereiken?

Vanaf maandag 28 maart kun je de servicedesk van NORMA telefonisch bereiken via +31 (0)35 625 17 90, voor alle overige vragen is NORMA te bereiken via het algemene nummer +31 (0)35 625 17 70. De NORMA emailadressen veranderen ook, zo mail je naar de servicedesk via: servicedesk@stichtingnorma.nl en voor alle overige vragen mail je naar: norma@stichtingnorma.nl. Het adres is Catharina van Renneslaan 20, 1217 CX Hilversum.

Voorbeeld van onderwerpen & vragen die je eventueel zou kunnen hebben voor de servicedesk zijn: MyNORMA, je aanmelding, claims, claimdeadlines, betalingen, vergoedingen, verdelingen enzovoorts. Veel van deze onderwerpen, vragen & antwoorden zijn ook te vinden in onze overige veelgestelde vragen.