De Cultuurexplosie Live - Stichting Norma

Wat is de Cultuurexplosie Live?

De aanvraagronde voor deelname aan De Cultuurexplosie Live is gesloten. Je kunt niet langer een aanvraag indienen.

NORMA verdeelt subsidies onder uitvoerende kunstenaars via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen. De landelijke coronamaatregelen staan niet toe dat grote groepen mensen bijeen komen. Dat maakt liveconcerten, theatervoorstellingen of andere culturele activiteiten onmogelijk. Tegelijkertijd is er een grote noodzaak bij de uitvoerende kunstenaars om te spelen.

Daarom gaat NORMA een online (tv-)programma laten produceren waarin professionele uitvoerende kunstenaars kunnen laten zien waar ze aan werken. Het NORMA fonds wil daarmee makers een podium bieden waarop ze hun werk kunnen laten zien aan een groot publiek. Het programma krijgt acht afleveringen en wordt online uitgezonden. Elke aflevering zal een klein uur duren, waarin verschillende makers een podium krijgen om hun werk te laten zien.

Aanvraag deelname aan de Cultuurexplosie Live

Voor de deelname aan het programma van de Cultuurexplosie Live kunnen uitvoerende Kunstenaars een aanvraag indienen. In de aanvraag doe je een voorstel voor een voorstelling van maximaal 10 minuten die kan worden uitgevoerd op een podium en vertaald naar een videoproductie. Aanvragen kan tot donderdag 3 juni 10.00 uur. Uiterlijk 30 juni krijgen aanvragers te horen of ze deel kunnen nemen aan het programma. De opnames vinden begin juli 2021 plaats.

Voor deelname aan de Cultuurexplosie live krijgen uitvoerende Kunstenaars 750 euro excl. BTW per persoon. Om zoveel mogelijk initiatieven en projecten van uitvoerende kunstenaars te ondersteunen worden de criteria voor het doen van aanvragen ten opzichte van het reguliere NORMA fonds verruimd, daarom kunnen ook individuen met een eigen onderneming of aantoonbaar professioneel werkzaam zijn als uitvoerend kunstenaar een aanvraag indienen. Kijk in het reglement voor de voorwaarden.

Waar je op moet letten als je een aanvraag doet voor deelname aan de Cultuurexplosie Live:

Lees voordat je aan je aanvraag begint het Cultuurexplosie Live reglement goed door. Neem daarnaast onderstaande aandachtspunten door om te voorkomen dat het mis gaat:

  • aanvragen moeten in het Nederlands geschreven zijn;
  • de aanvrager is gevestigd en werkzaam in Nederland;
  • er kan alleen aangevraagd worden voor projecten waarbij minstens één uitvoerende kunstenaar optreedt;
  • alleen aantoonbaar professionele uitvoerende Kunstenaars kunnen een aanvraag indienen;
  • de beoogde presentatie mag niet langer duren dan 5 – 10 minuten;
  • de beoogde presentatie kan worden uitgevoerd op een podium en leent zich voor vertaling naar een videoproductie;
  • aanvragers gaan bij het doen van een aanvraag ermee akkoord dat hun bijdrage wordt gedeeld in de communicatie van De Cultuurexplosie Live en NORMA;
  • alle bijlagen dienen als PDF te worden geüpload;

Heb je vragen over de Cultuur Explosie Live? Neem dan per e-mail contact op met Robert Zomers via: normafonds@stichtingnorma.nl.