Nieuws

Thuiskopie Audio Live Claims stopt, claim voor oktober ’16

Geplaatst op

NORMA zal stoppen met het uitkeren van Thuiskopie Audio Live (TKAL) gelden. Thuiskopie Audio Live Klassiek (TKALK) blijft wel bestaan, maar ook daarvoor zullen een aantal regels veranderen.

Einde Audio Live Claims

NORMA stopt met het uitkeren op TKAL-claims. Tot 1 oktober 2016 kunt u nog claimen voor radio-optredens verzorgd in één van de uitzendjaren 2013 t/m 2015.

Ooit startte NORMA met TKALC om ervoor te zorgen dat ook live optredens op de radio werden vergoed, naast de vergoedingen voor airplay van sound recordings (opgenomen en gepubliceerde muzikale producties). Een deel van het Thuiskopie Audio (TKA) budget werd hiervoor beschikbaar gesteld. Gebleken is echter dat de populaire acts die vergoedingen ontvangen via het reguliere proces (TKA), eveneens vaak zijn terug te vinden binnen de vergoedingen voor TKALC.

Dit betekent dat NORMA veel moeite doet en tijd investeert in een activiteit die zijn doel enigszins voorbij schiet. Daarnaast wegen de kosten, die gepaard gaan met deze specifieke wijze van reparteren, niet op tegen de opbrengsten, mede gelet op de beperkte omvang van deze exploitatievorm. Daarom is besloten hiermee te stoppen.

Thuiskopie Audio Live Klassiek

NORMA blijft de vergoedingen voor TKALK wel handhaven. De regels hieromtrent zijn echter aangepast. U kunt niet meer claimen als individu, maar uitsluitend als orkest, ensemble, kwartet, e.d. Wel is het zo dat wij op basis van individuen uitkeren. Daarvoor dienen de afzonderlijke performers wel als individu bij NORMA aangesloten te zijn.

Het is zaak dat er ten behoeve van het claimproces per groep één vertegenwoordiger wordt aangewezen die bij NORMA claimt voor de uitgezonden optredens. Dat betekent dus dat er één persoon namens het volledige ensemble opgeeft welk werk, van welke componist, door welke personen is uitgevoerd en waar het is uitgezonden. Zodra de claim compleet is ingediend, zal deze bij de volgende betaalronde worden klaargezet voor betaling aan alle individuen van de groep. Het is niet mogelijk om na die betaling nog wijzigingen door te voeren.

NORMA keert het budget voor TKALK in één keer uit. Dat wil zeggen dat het budget voor 2013 aan het eind van dit jaar (2016) volledig wordt verdeeld over de rechthebbenden met een complete en tijdig ingediende claim. De deadline voor het indienen van claims is ook in dit geval 1 oktober 2016.
Heeft u vragen of wilt u zich als vertegenwoordiger van een orkest aanmelden, neem dan contact op met NORMA (via info@stichtingnorma.nl of 020 62 72 798).