Nieuws

Wisso Wissing treedt terug als directeur bij NORMA maar keert terug in de rol van Internationaal Adviseur

Geplaatst op

Wisso Wissing (65), directeur bij NORMA, zal per 1 september a.s. zijn functie neerleggen. Helemaal weg is Wisso niet: hij zal parttime verbonden blijven aan NORMA in de rol van Internationaal Adviseur.

Wisso was eerst 5 jaar bestuurslid, daarna 13 jaar directeur en daarmee het boegbeeld van NORMA.

Het was altijd al zijn wens om in de laatste fase van zijn arbeidzame leven actief te zijn op meer internationaal en bestuurlijk niveau. Het werd nu tijd, met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, om dat concreet te maken.

Als Internationaal Adviseur zal Wisso zich inzetten voor de verbetering van (internationale) wetgeving op het gebied van naburige rechten. Daarnaast zal Wisso zijn bestuursfunctie van de internationale lobbyorganisatie van uitvoerende kunstenaars, AEPO ARTIS, blijven vervullen. Laatstgenoemde organisatie is tezamen met de Internationale Federatie van Musici (FIM) en acteurs (FIA) nauw betrokken bij het project “Fair Internet for Performers”.

Wisso Wissing-5a HR-1