Waar komt het geld vandaan?

Voordat wij geld kunnen verdelen, moeten we het natuurlijk eerst incasseren. Het geld dat wij verdelen komt voort uit verschillende inkomstenbronnen. De afgelopen jaren hebben we ruim € 12 miljoen per jaar verdeeld. Hier leggen wij je uit waar dit geld vandaan komt.

 • Stap 1

  Inkomstenbronnen

 • Stap 2

  Gewicht

 • Stap 3

  Rolverdeling

 • Stap 4

  Sporenweging

 • Stap 5

  Uitbetaling

Geldstromen

Wij verdelen geld voor het gebruik van “audiovisuele werken”, die we hier vanaf nu programma’s noemen: dat zijn films, tv-series, documentaires, tv-programma’s, concert- en cabaretregistraties, etc.

Dat geld wordt aan NORMA betaald door bijvoorbeeld de tv-aanbieders (Ziggo, KPN, CanalDigitaal etc.), maar ook voor de thuiskopieënEen thuiskopie is (kortweg) een kopie van bijvoorbeeld een liedje, een film, documentaire of tv-serie die “voor eigen gebruik” is gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn legale downloads op een pc, het synchroniseren van je nummers met een smartphone, of de opname van een tv-programma op je tv-box. die worden gemaakt van die programma’s, bij bepaalde video on demand platforms. Die verschillende bronnen van inkomsten noemen wij geldstromen.


In sommige gevallen heb je als uitvoerende kunstenaar recht op geld uit meerdere geldstromen. Ook bij een herhaling op tv van hetzelfde programma ontstaat een nieuwe vergoedingsaanspraak.

De weging van programma’s onderling komt in de volgende stap aan bod.

Goed om te weten: NORMA incasseert niet alleen voor “audiovisuele producties”, maar ook voor audio. Voor audio producties hanteren wij echter een andere manier van verdelen. Omdat de uitleg hier alleen over audiovisuele producties gaat, komt de audioverdeling niet aan bod.

Goed om te weten: NORMA verdeelt geen geld voor muziekstreaming zoals Spotify of Deezer en ook niet voor doe-het-zelf video platforms zoals YouTube of Vimeo.

Over welke informatie beschikt NORMA?

Om te weten welke programma’s er allemaal zijn uitgezonden, gestreamd of gekopieerd, gebruiken wij per geldstroom verschillende databronnen. Op basis van deze databronnen betalen we het geld zo precies mogelijk uit.

Hiermee zijn wij er nog niet. Via die databronnen weten wij nog niet wie er in die programma’s een bijdrage leveren. Jij moet als uitvoerende kunstenaar daarom zélf je programma’s aanmelden via ons portal MyNORMA.

Het geld dat wij incasseren voor Tv-uitzendingen, wordt uitgekeerd op basis van de uitzendgegevens in een bepaald jaar. Eigenlijk een soort tv-gids. Hierdoor kunnen wij heel precies uitkeren op de programma’s die in aanmerking komen voor deze vergoeding.

De vergoeding voor Thuiskopieën kunnen wij wat minder precies uitkeren, dan die voor Tv-uitzendingen. Wij weten namelijk niet precies wat er wordt gekopieerd. Daarom proberen wij de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. In samenspraak met de uitvoerende kunstenaars zelf, hebben wij daarom een aantal databronnen geselecteerd waarvan het aannemelijk is dat programma’s die daarin voorkomen ook veel worden gekopieerd.

 • Kijkcijfers van uitgezonden tv-programma’s in een jaar;
 • Kijkcijfers van uitzending gemist diensten in een jaar;
 • Verkoopcijfers van dvd’s in een jaar;
 • Streamingscijfers van bepaalde Video on Demand kanalen.

Geld dat voortkomt uit Video on demand streaming keren wij uit op basis van de streamingscijfers van de verschillende Video on demand kanalen.

Geld van en naar het buitenland

Geld dat wij incasseren voor buitenlandse uitvoerende kunstenaars, keren wij uit aan hun ‘eigen’ rechtenorganisatie, tenzij die persoon al rechtstreeks bij NORMA is aangesloten natuurlijk. Tegelijkertijd ontvangen wij van de buitenlandse rechtenorganisaties ook geld voor Nederlandse uitvoerende kunstenaars en keren wij dat uit op basis van de regels van die buitenlandse organisatie.