Herverdeling

 • Stap 1

  Inkomstenbronnen

 • Stap 2

  Gewicht

 • Stap 3

  Rolverdeling

 • Stap 4

  Sporenweging

 • Stap 5

  Uitbetaling

Het aantal uitvoerende kunstenaars dat meedoet aan een programma, verschilt enorm. Daardoor kan het voorkomen dat wij te veel posities in de line-up reserveren. In onderstaand voorbeeld blijkt dat er niet twee, maar slechts één hoofdrol in de serie is. Ook zijn er maar twee middenrollen en zeven kleine rollen. Dat betekent dat in dit voorbeeld er vier rollen te veel zijn gereserveerd (de witte poppetjes)

Het bedrag dat is berekend voor de overgebleven posities (de witte poppetjes in het voorbeeld) wordt dan verdeeld over de posities die wel zijn ingenomen (de groene poppetjes).

Line-up waar met te veel posities rekening is gehouden

Het kan ook voorkomen dat de line-up met te weinig posities rekening heeft gehouden. Hieronder blijkt er toch nog één extra hoofdrol te zijn (het witte poppetje).

Line-up waar met te weinig posities rekening is gehouden

In dat geval wordt het bedrag voor de positie die erbij komt, verrekend met de uitvoerende kunstenaars binnen dat programma die al een bedrag hebben ontvangen. In dat geval wordt er voor die laatste groep een correctie uitgevoerd en een minbedrag toegevoegd aan de rekeningcourant. Zodra je weer programma’s aanmeldt waarin je een rol vertolkt of wanneer er een programma wordt herhaald waarin je een rol hebt bouw je weer bedragen op waarmee de minstand verkleint of opheft.

Aftoppingen van sporen

De prestaties van uitvoerende kunstenaars worden bij NORMA gecategoriseerd naar sporen. Sommige sporen worden afgetopt: dat betekent dat op dat spoor een maximum percentage van het beschikbare geld mag worden verdeeld. Op die manier denken we recht te doen aan het totaal aandeel uitvoerende kunst in een programma. Denk bijvoorbeeld aan de leader van programma die slechts enkele seconden duurt ten opzichte van het gehele programma.

Als er een aftopping plaatsvindt dan wordt het afgetopte percentage (het geld dat overblijft na de aftopping) uitgekeerd binnen de overige sporen. Als er geen andere uitvoerende kunstenaars zijn in die sporen of betreffende sporen worden ook afgetopt, dan wordt het beschikbare geld verdeeld over alle overige programma’s.

Als er nul uitvoerende kunstenaars meedoen aan een programma, dan wordt het beschikbare geld verdeeld over alle andere programma’s waar wél uitvoerende kunstenaars aan meedoen.

Wanneer blijkt dat je onterecht geld hebt ontvangen van NORMA, dan kunnen wij dat ook verrekenen. Maar we kunnen het bedrag ook terugvorderen.