Hoe werkt rolverdeling binnen een programma?

In het programma delen wij elke uitvoerende kunstenaar in naar een type rol. Daarvoor gebruikt NORMA de volgende onderverdeling die het gewicht van je rol aangeeft: hoofdrol, middenrol en kleine rol.

 • Stap 1

  Inkomstenbronnen

 • Stap 2

  Gewicht

 • Stap 3

  Rolverdeling

 • Stap 4

  Sporenweging

 • Stap 5

  Uitbetaling

Per rol wordt er een aantal punten toegekend. Hoe meer punten, hoe hoger het bedrag. Een hoofdrol krijgt de meeste punten (6), middenrollen krijgen 3 punten en kleine rollen krijgen 1 punt. Een hoofdrol resulteert dus in een hoger bedrag dan midden- en kleine rollen.

De weging voor jouw rol is niet het enige dat van belang is voor het bepalen van de hoogte van het bedrag waar je recht op hebt. Het aantal punten van jouw rol wordt namelijk vermenigvuldigd met het aantal punten uit jouw spoor, waarover je in stap 4 over sporenweging alles leest.

Definitie:
De hoofdrol is dragend c.q. bepalend voor de verhaallijn of het muziekstuk, dan wel dominant aanwezig boven andere bijdragen binnen betreffende productie. Het betreft een hoofdaandeel binnen een productie waarbij de uitvoerende kunstenaar ter indicatie ongeveer 20% van de duur van de productie te zien of te horen is.

Een hoofdrol krijgt 6 punten.

Definitie:
“Een middenrol wordt toegekend aan alle naamdragende performances niet vallend onder een hoofdrol. Naamdragend zijn, specifiek gedefinieerde rollen met een eigen naam. Dan wel, een middenrol wordt toegekend aan alle performances die essentieel zijn en tegelijkertijd bedoeld ter ondersteuning van de hoofdrollen. Binnen muzikale formats gaat een middenrol naar performances van acts indien er meerdere afzonderlijke acts, niet zijnde een hoofdact, onderdeel zijn van de productie.”

Een middenrol krijgt 3 punten.

Definitie:
“Een kleine rol wordt toegekend aan niet specifiek gedefinieerde c.q. naamloze performances. Performances die zijn bedoeld om scenes in te kleuren c.q. te completeren. In lijn daarmee worden kleine rollen tevens toegekend aan het corps ballet, orkest- en koorleden. Dan wel, een kleine rol wordt toegekend aan performances die zijn bedoeld als intermezzo, ter afwisseling of afleiding binnen non-fictie formats.”

Een kleine rol krijgt 1 punt.

Goed om te weten: Houd in je achterhoofd dat het gewicht van jouw rol wordt afgezet tegen het volledige programma. Met andere woorden: jouw rol in een film kan heel belangrijk zijn voor het verhaal, maar als je maar in enkele scènes te zien bent, kwalificeer je niet als hoofdrol. Als jij als muzikant optreedt in een talkshow, dan is dat een klein aandeel van de hele uitzending en kan je een kleine rol claimen.

Jij bent als acteur te zien in een RTL 4 tv-serie op en je rol is dragend voor de verhaallijn en je bent minimaal 20 % van de duur van de serie te zien. Dan heb je een hoofdrol en daarvoor krijg je 6 punten in de rolverdeling.

Heb je in een film een naamdragende rol en is deze van essentieel belang en tegelijkertijd bedoeld ter ondersteuning van de andere karakters in de film? Dan heb je een middenrol en krijg je 3 punten.

Speel je een rol van een naamloze speler in de serie, zoals een kassière of de tuinman en is jouw karakter er om scenes in te kleuren of te completeren? Dat is een kleine rol en die ontvangt 1 punt.

Heb jij je stem gebruikt voor het gestalte geven aan een figuur die een dragende rol heeft voor de verhaallijn van een animatiefilm? Ben je daarbij ook nog minimaal 20% van de duur van de film te horen? Dan is jouw rol een hoofdrol en ontvang je daar 6 punten voor.

Heb je in een stem ingesproken van een nagesynchroniseerde kinderserie en is je rol naamdragend en van essentieel belang en tegelijkertijd bedoeld ter ondersteuning van de andere karakters in de serie? Dan heb je een middenrol en krijg je 3 punten. Ben je als stemacteur te horen in een animatieserie als naamloos karakter, zoals een baby? Is dat karakter er om scenes in te kleuren of te completeren en niet van essentieel belang voor de andere karakters? Dan heb je een kleine rol en verdien je 1 punt.

Jij bent zanger of muzikant van een band en er wordt een concertregistratie van jouw band uitgezonden op NPO 3. In dat geval heb jij een hoofdrol en krijg jij in de verdeling dus 6 punten. Een eventuele gastmuzikant die één of enkele nummers meespeelt heeft een kleine rol, die persoon krijgt dus 1 punt.

Heb je als zanger of muzikant opgetreden als muzikaal intermezzo in een talkshow? Dan heb je een kleine bijdrage aan de talkshow (de hele uitzending) geleverd. Je vervult dan een kleine rol en krijgt 1 punt.

Jij hebt als sessiemuzikant de leader ingespeeld van een nieuwe serie. Dan kan jij voor alle afleveringen een kleine rol claimen, daarvoor krijg je per aflevering 1 punt. Hoewel jij in het muziekstuk zelf een grote (of misschien zelf de enige) rol vervult, is de leader op het geheel van de aflevering een beperkt onderdeel waardoor je niet als hoofdrol kwalificeert.