Wat bepaalt het gewicht per programma?

Wat bepaalt het gewicht en daarmee de hoogte van het bedrag dat voor een programma wordt uitbetaald? Voordat wij het geld verdelen, worden eerst de gewichten van de verschillende programma’s onderling bepaald en daarna de verschillende uitvoerende kunstenaars eraan gekoppeld die een rol hebben vertolkt in die programma’s.

 • Stap 1

  Inkomstenbronnen

 • Stap 2

  Gewicht

 • Stap 3

  Rolverdeling

 • Stap 4

  Sporenweging

 • Stap 5

  Uitbetaling

Bij het verdelen van geld naar programma’s, zijn de kijkcijfers leidend. Anders dan andere rechtenorganisaties, werkt NORMA dus niet met vaste bedragen.

Omdat het aandeel uitvoerende kunst niet in ieder programma hetzelfde is, worden de kijkcijfers van de programma’s gewogen aan de hand van de programmacategorie waarin dat programma valt.

Weging per programmacategorie

Klik op het + teken om te zien welk type programma’s er onder de programmacategoriewegingen vallen.

Film
Concerten
Kleinkunst
Podiumkunst
Tv-serie

Kunstprogramma’s

Animatiefilm
Animatieserie

(Werk)dagelijkse tv-serie (waaronder scripted reality)

Amusement
Docudrama
Documentaire
Informatief (incl. sport)

NORMA werkt met dertien verschillende programmacategorieën met elk een eigen weging. De vuistregel is dat: hoe meer uitvoerende kunst een categorie bevat, hoe hoger de weging. Daarom staan bijvoorbeeld films, concerten en tv-series op 100 %, terwijl sport en documentaires een weging hebben van 10 %.
De kijkcijfers én de programmacategorieweging samen bepalen dus het gewicht van een programma. Hoe hoger het gewicht, hoe hoger het bedrag dat voor dat programma wordt uitgekeerd.

Het gewicht van de programma’s wordt vastgesteld, nadat de weging met de programmacategorie heeft plaatsgevonden.

Rekenvoorbeeld
Een sportwedstrijd waar 2.000.000 mensen naar kijken krijgt met de weging van 10% dus een score van 200.000, een film waar 500.000 mensen naar kijken behoudt met de weging van 100% een score van 500.000 en een soapserie met 1.000.000 kijkers heeft met de weging van 30 % een score van 300.000. Hierdoor wordt er tweeëneenhalf keer zoveel uitgekeerd aan die film, dan op die sportwedstrijd.

Goed om te weten: De kijkcijfers zijn niet allesbepalend voor de hoogte van het te ontvangen bedrag, de wegingsfactor van de programmacategorie heeft daar ook een groot effect op.

Goed om te weten: Wanneer je kijkt naar het wegingspercentage per programmacategorie dan wegen de kijkcijfers van een concertregistratie tien keer zwaarder dan die van een sportwedstijd.

Als acteur ben je te zien in een tv-serie of film die bijvoorbeeld op tv wordt uitgezonden. In dat geval kan je meedelen in het geld dat voor dat programma beschikbaar is via NORMA. Het is dus wel van belang dat dat programma wordt uitgezonden of anders ‘gebruikt’, anders is er geen bedrag aan gekoppeld.

Let op! Je dient die programma’s wel aan te melden bij NORMA via het MyNORMA portal.

Als stemacteur heb je de stemmen van een buitenlandse film nagesynchroniseerd. In dat geval kan je meedelen in het geld dat voor dat programma beschikbaar is via NORMA. Het is dus wel van belang dat dat programma wordt uitgezonden of anders ‘gebruikt’, anders is er geen bedrag aan gekoppeld.

Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld voice-overs van documentaires en natuurlijk voor stemacteurs in een animatiefilm of –serie.

Let op! In alle gevallen moet je die programma’s wel aanmelden via het MyNORMA portal. Daarbij vraagt het aanmelden van animatiefilms of -series vaak wat extra aandacht, meer informatie vind je in het MyNORMA portal.

Jij bent zanger of muzikant van een band en er wordt een concertregistratie van jouw band uitgezonden op NPO 3. In dat geval kan je meedelen in het geld dat voor dat programma beschikbaar is bij NORMA.

Jij hebt als sessiemuzikant de leader ingespeeld van een nieuwe serie, of jouw bestaande nummer is te horen in een film. Ook in die gevallen kan je meedelen in het geld dat voor dat programma beschikbaar is via NORMA.

Let op! Je dient die programma’s wel aan te melden bij NORMA via het MyNORMA portal.