Reserveringen

 • Stap 1

  Inkomstenbronnen

 • Stap 2

  Gewicht

 • Stap 3

  Rolverdeling

 • Stap 4

  Sporenweging

 • Stap 5

  Uitbetaling

NORMA verdeelt het geld op basis van zogenaamde gebruiksdata, bijvoorbeeld kijkcijfers van tv-programma’s. Op die manier weten wij welke programma’s zijn uitgezonden en voor welke programma’s wij dus kunnen uitkeren. Aan wie wij die bedragen moeten uitkeren weten wij dan nog niet, daarom meld je als uitvoerende kunstenaar zelf jouw bijdrage aan programma’s aan via het MyNORMA portal.

Om ervoor te zorgen dat wij geld overhouden voor alle uitvoerende kunstenaars in een programma, maken wij gebruik van reserveringen. Dat werkt als volgt:

Per programma maken wij een line-up. Zo’n line-up is een voorspelling van hoeveel uitvoerende kunstenaars er meedoen aan een programma, op die manier weten wij met hoeveel aanmeldingen wij rekening moeten houden voor dat programma. Voor verschillende soorten programma’s, gebruiken wij andere line-ups.

Wij leggen dit verder uit aan de hand van een politieserie.
Het gaat hier om een politieserie, waarvoor NORMA 2 hoofdrollen reserveert, 4 middenrollen en 8 kleine rollen. Voor al die posities wordt alvast het bedrag doorberekend.

Schematische weergave van een line-up

Zodra een uitvoerende kunstenaar aanmeldt in het MyNORMA portal dat die persoon een rol heeft vertolkt in deze serie, dan wordt die positie in de line-up ingenomen en ontvangt die persoon het berekende bedrag op de rekeningcourant.

Schematische weergave van een line-up met aanmelding

Goed om te weten: Het is de bedoeling dat iedereen programma’s waaraan je een bijdrage levert zo snel mogelijk aanmeldt, maar omdat niet iedereen dat tegelijkertijd doet betalen wij in delen uit. Door middel van de reserveringen proberen wij voldoende geld achter de hand te houden voor personen die wat later hun rol in het programma aanmelden.