Uitvoerende kunstenaars - NORMA

Wat zijn uitvoerende kunstenaars

Een uitvoerende kunstenaar is: de toneelspeler, zanger, musicus, danser en iedere andere persoon die een werk van letterkunde, wetenschap of kunst of een uiting van folklore opvoert, zingt, voordraagt of op enige andere wijze uitvoert, alsmede de artiest, die een variété- of circusnummer of een poppenspel uitvoert.

Iemand is – kortweg – een uitvoerende kunstenaar indien er sprake is van een:

  • uitvoering (een artistieke activiteit die moet blijkgeven van enige persoonlijke inbreng, niet zijnde een zuiver technische handeling) van een
  • werk (auteursrechtelijk begrip: materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan, niet zijnde ideeën of stijlen).

Voorbeelden van personen die vallen onder het begrip uitvoerende kunstenaar: een toneelspeler, een zanger, een koorlid, een musicus, een orkestlid, een danser of een dirigent.

Voorbeelden van personen die niet onder dit begrip vallen: een presentator, degene die een platenspeler, een multimediacomputer of een draaiorgel laat spelen.