Tarief voor on demand exploitatie van filmwerken - NORMA

Tarief voor on demand exploitatie van filmwerken

Hieronder lichten wij het gezamenlijk tarief LIRA, VEVAM en NORMA voor on demand exploitatie van filmwerken toe. De gebruikers van dit tarief zijn de platforms voor Video on Demand diensten.

De verschuldigde vergoeding voor Video on Demand (VOD) exploitatie is bepaald op 5,2% van de inkomsten (exclusief btw) van de VOD exploitant (platforms die VOD diensten aanbieden), gegenereerd door middel van betalingen van consumenten voor de VOD exploitatie van filmwerken behorende tot het PAM repertoire. Van deze omzet wordt 25% forfaitaire kosten afgetrokken. Het betreffende deel van de inkomsten wordt uitgedrukt in een percentage voor Nederlandse filmwerken waar één of meer hoofdfilmmakers (1) bij zijn betrokken ten opzichte van alle afgenomen filmwerken, dit wordt het ‘Relevant Aandeel’ genoemd.

De vergoeding wordt aldus als volgt berekend:

VOD inkomsten – 25% forfaitaire kosten X % Relevant Aandeel X 5,2%

1.       Dit tarief geldt voor de PAM CBO’s LIRA, VEVAM en NORMA gezamenlijk en is beperkt tot de vergoeding voor scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vervullen als bedoeld in artikel 45d lid 2 Auteurswet jo. artikel 4 lid 2 Wet naburige rechten. De vergoeding wordt als volgt verdeeld: LIRA (scenaristen) 33,33%, VEVAM (regisseurs) 33,33%, NORMA (hoofdrolspelers) 33,33%.

De model VOD Vergoedingenovereenkomst van LIRA, VEVAM en NORMA voor VOD exploitanten inclusief tariefblad tref je hier.

Het opgaveformulier voor VOD exploitanten die de PAM CBO’s nodig hebben voor het vaststellen van de verschuldigdheid, de hoogte en de verdeling van de betalen VOD vergoeding vind je hier.