Tarief voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken - Stichting Norma

Tarief voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken

Hieronder lichten wij het gezamenlijk tarief LIRA, VEVAM en NORMA voor lineaire uitzending c.q. doorgifteDit tarief geldt voor de lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken inclusief gratis Catch-up diensten, te weten het tot 14 dagen na de lineaire uitzending aanbieden van programma’s via uitgesteld kijken, voor zover daar door de consument niet voor wordt (bij)betaald. van filmwerken toe. De gebruikers van dit tarief zijn de kabelexploitanten.

Maximaal 40 RODAP-zendersRODAP-zenders zijn televisiekanalen van de bij RODAP aangesloten omroepen NPO, SBS en RTL. Op 1 september 2016 zijn dit de volgende zenders: NPO1, NP02, NP03, RTL4, RTL5, Net5, SBS6, RTL7, RTL8, SBS9, Veronica, NPO Doc, NPO Humor TV, NPO 101 TV, NPO Nieuws, NPO Cultura, NPO Politiek, NPO Best, NPO zapp xtra, RTL Lounge, RTL Crime, Telekids 24/7.:
€ 0,18 per abonnee per maand (excl. btw).

Dit tarief geldt voor de PAM CBO’s Lira, Vevam en NORMA gezamenlijk en is beperkt tot de vergoeding voor scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vervullen als bedoeld in artikel 45d lid 2 Aw jo. artikel 4 lid 2 Wnr. De vergoeding wordt als volgt verdeeld: tot een incasso van € 15 miljoen: Lira (scenaristen) 44%; Vevam (regisseurs) 32%; NORMA (hoofdrolspelers) 24% en boven een incasso van € 15 miljoen: Lira (scenaristen) 33,33%, Vevam (regisseurs) 33,33%, NORMA (hoofdrolspelers) 33,33%.

Let op! Dit tarief betreft een deelregeling, die beperkt is tot de wettelijke vergoeding ex artikel 45d lid 2 Aw jo. Artikel 4 lid 2 Wnr voor de in dat artikel genoemde hoofdmakers voor maximaal 40 RODAP-zenders en ziet dus nadrukkelijk niet op:

  • Vergoeding voor andere exploitaties dan lineaire uitzending/doorgifte van RODAP-zenders, inclusief gratis Catch-up diensten ≤ 14 dagen;
  • (Licentie)vergoeding voor andere makers / uitvoerende kunstenaars dan die aanspraak hebben op de proportionele billijke vergoeding bedoeld in artikel 45d lid 2 Aw jo. artikel 4 lid 2 Wnr;
  • (Licentie)vergoeding voor andere werken c.q. uitvoeringen dan filmwerken van makers / uitvoerende kunstenaars door Lira, Vevam en/of NORMA vertegenwoordigd;
  • Vergoeding voor wederdoorgifte of vertoning van lineaire televisiesignalen door derden (zoals gesloten netwerken, groepstelevisie, zakelijk gebruik).

De tarieven en voorwaarden voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van maximaal 40 RODAP-zenders zijn overeengekomen tussen de PAM CBO’s Lira, Vevam en NORMA en RODAP in een Convenant d.d. 22 januari 2015. Voor meer informatie zie ook www.portal-pam.nl en www.rodap.nl.