Tarief voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken - NORMA

Tarief voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken

Hieronder lichten wij het gezamenlijk tarief van LIRA, VEVAM en NORMA toe voor lineaire uitzending c.q. doorgifteDit tarief geldt voor de lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken inclusief gratis 'catch-up/uitzending gemist' diensten, te weten het tot 14 dagen na de lineaire uitzending aanbieden van programma’s via uitgesteld kijken, voor zover daar door de consument niet voor wordt (bij)betaald. van filmwerken.

Met ingang van 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven per abonnee per maand :

2021 en 2022 2023 en 2024
Staffel 1
0 - 39 zenders
19 cent19,5 cent
Staffel 2
40 - 79 zenders
21 cent22 cent
Staffel 3
80 - 119 zenders
21,5 cent22,5 cent
Staffel 4
120+ zenders
22 cent23 cent

De tarieven en voorwaarden voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van maximaal 40 RODAP-zenders zijn overeengekomen tussen de PAM CBO’s Lira, Vevam en NORMA en RODAP in het addendum. Voor meer informatie zie ook www.portal-pam.nl en www.rodap.nl.