Uitvoeringsbesluit muziekloket

Voor de verdeling van gelden die voortkomen uit het ‘muziekloket’, heeft de Raad van Rechthebbenden het volgende uitvoeringsbesluit genomen.

“De vergoeding voor muzikale uitvoeringen (niet zijnde commerciële fonogrammen) in omroepgerelateerde content, die eerder lineair is uitgezonden en in Nederland tegen betaling on demand beschikbaar is gesteld, wordt in afwijking van het ‘Uitvoeringsbesluit verdeelsleutels NORMA’ uitsluitend aan de disciplines Musicus, Zanger, Sessieartiest, Rapper, DJ, Orkest en Koor verdeeld, op basis van de rolwegingen zoals genoemd in artikel 4.9 Algemeen Verdelingsreglement. Het spoor ‘Sound Recording’ wordt van de verdeling uitgezonderd.”