Uitvoeringsbesluit Multimedia - NORMA

In afwijking van het ‘Uitvoeringsbesluit verdeelsleutels NORMA’ worden onderstaande vergoedingen conform artikel 4.17 Algemeen Verdelingsreglement uitsluitend via het Spoor ‘Speech’ verdeeld op basis van de rolwegingen zoals genoemd in artikel 4.9 Algemeen Verdelingsreglement.

Onder Multimedia vallen de volgende vergoedingen:

  • Thuiskopie Geschriften
  • Thuiskopie Luisterboeken
  • Leenrecht Geschriften
  • Leenrecht Multimedia (games)
  • Thuiskopie Audio hoorspelen
  • Hoorspelen / luisterboeken (overig)