Uitvoeringsbesluit Leenrecht Video - NORMA

Voor de verdeling van Leenrecht Video heeft de Raad van Rechthebbenden besloten om af te wijken van het algemeen verdelingsreglement. Hiertoe heeft zij het volgende uitvoeringsbesluit genomen.

“In afwijking van het ‘Uitvoeringsbesluit verdeelsleutels NORMA’ wordt de Leenrecht Videovergoeding conform artikel 4.17 Algemeen Verdelingsreglement uitsluitend via de categorieën Animatiefilm, Dagelijkse Tv-serie, Film, geanimeerde Tv-serie en Tv-serie verdeeld op basis van de rolwegingen zoals genoemd in artikel 4.9 Algemeen Verdelingsreglement.”