Vakbonden en beroepsorganisaties

Samenwerking met vakbonden en beroepsorganisaties

NORMA is opgericht door de vakbonden voor muzikanten en acteurs, de Ntb en de Kunstenbond (sinds juni 2018 is de Ntb gefuseerd met de Kunstenbond). Zij benoemen beiden nog altijd twee bestuursleden.

Vakbonden voor muzikanten en acteurs

De Ntb ‘Nederlandse Toonkunstenaarsbond’ is de vakbond voor musici, dansers en acteurs.

De Kunstenbond is de vakbond voor iedereen die zichzelf creatief óf kunstenaar noemt of een creatieve beroepsopleiding volgt.

In juni 2018 zijn de Kunstenbond en de Ntb gefuseerd, dit resulteert in de naam Kunstenbond met de vakgroep Muziek/Ntb.

Beroepsorganisaties

NORMA houdt verder nauw contact met de belangenorganisatie voor acteurs, ACT. Met ACT maakt NORMA onderdeel uit van Portal Audiovisuele MakersPortal Audiovisuele Makers (PAM) is het samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor de belangen van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs. Het betreft de beroepsverenigingen Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild en Act, en de cbo’s LIRA, VEVAM en NORMA. PAM pleit voor transparant collectief beheer van filmrechten en vergoedingen voor de hoofdmakers van film en televisieprogramma’s. Lees verder en treedt zij samen op bij het mobiliseren en informeren van acteurs in Nederland.

Doordat de vakbonden, ACT en NORMA voor een belangrijk deel dezelfde belangen behartigen, hebben de vakbonden de werkorganisatie ScobemaStichting personele administratie collectieve belangenbehartiging musici en acteurs, een werkorganisatie van de Ntb, Kunstenbond en NORMA, waarin ook ACT deelneemt. opgericht. In Scobema wordt het beleid van de verschillende organisaties op elkaar afgestemd en lobbystrategieën besproken.