Vakbonden en beroepsorganisaties

Samenwerking met vakbonden en beroepsorganisaties

NORMA is oorspronkelijk opgericht door de vakbonden voor muzikanten en acteurs, de Ntb en de Kunstenbond (sinds juni 2018 is de Ntb gefuseerd met de Kunstenbond).

Kunstenbond

De Ntb ‘Nederlandse Toonkunstenaarsbond’ is de vakbond voor musici, dansers en acteurs.

De Kunstenbond is de vakbond voor iedereen die zichzelf creatief óf kunstenaar noemt of een creatieve beroepsopleiding volgt.

In juni 2018 zijn de Kunstenbond en de Ntb gefuseerd, dit resulteert in de naam Kunstenbond met de vakgroep Muziek/Ntb.

ACT

NORMA houdt verder nauw contact met de belangenorganisatie voor acteurs, ACT. Met ACT maakt NORMA onderdeel uit van Portal Audiovisuele MakersPortal Audiovisuele Makers (PAM) is het samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor de belangen van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs. Het betreft de beroepsverenigingen Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild en Act, en de cbo’s LIRA, VEVAM en NORMA. PAM pleit voor transparant collectief beheer van filmrechten en vergoedingen voor de hoofdmakers van film en televisieprogramma’s. Lees verder en treedt zij samen op bij het mobiliseren en informeren van acteurs in Nederland.

Samen1Stem

De stemacteurs hebben zich verenigd in de vakvereniging Samen1Stem.

De Kunstenbond, ACT en Samen1Stem nemen zitting in de Raad van Rechthebbenden. Zij geeft onder meer goedkeuring aan zaken als repartitiereglementen en de toekenning aan sociaal culturele doeleinden.