Internationale samenwerking

Internationale samenwerkingsverbanden

De rechten en belangen van uitvoerende kunstenaars zijn niet beperkt tot Nederland, en de activiteiten van NORMA daarom ook niet. Zo is NORMA aangesloten bij de koepelorganisaties AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organisations) en SCAPR (Societies Council for the Collective Management of Performers’ Rights).

Via deze organisaties kunnen we op internationaal niveau lobbyen (bijvoorbeeld bij het Europees Parlement), maar ook contacten leggen en samenwerken met zusterorganisaties in het buitenland. Dat is goed voor onze aangeslotenen, omdat Nederlandse uitvoerende kunstenaars vaak ook in andere landen vergoedingsaanspraken voor bijvoorbeeld thuiskopiegelden hebben. Door bilaterale overeenkomsten met zusterorganisaties te sluiten kan NORMA ervoor zorgen dat onze aangeslotenen deze vergoedingen direct via ons ontvangen, en dus niet in het buitenland hoeven aan te kloppen voor hun geld.