Voi©e

Brancheorganisatie van cbo’s

NORMA is aangesloten bij Voi©e"Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren". Dit is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten.

De leden van Voi©e worden jaarlijks door een onafhankelijke auditor getoetst of zij voldoen aan de door VOI©E opgestelde keurmerkcriteria. Nadat een onafhankelijke certificeerder – het Keurmerkinstituut – een bindend certificatieadvies heeft afgegeven, wordt het CBO-Keurmerk verleend.

Stichting NORMA heeft vanaf het begin steeds het CBO-Keurmerk toegewezen gekregen.

Voi©e is één van de initiators van The Contentmap en het filmpje het gemak van collectief beheer.