Nieuws

Vergoedingsgrondslag

door NORMA

De Vergoedingsgrondslag is vastgesteld als zijn de inkomsten exclusief btw, uitgesplitst per categorie VOD exploitatie, die gegenereerd worden door middel van de ontvangst door de VOD exploitant van de betalingen van consumenten voor de exploitatie van filmwerken. Van deze omzet wordt 25% forfaitaire kosten afgetrokken;