Nieuws

Scobema

door Joey Cramer

Stichting personele administratie collectieve belangenbehartiging musici en acteurs, een werkorganisatie van de Ntb, Kunstenbond en NORMA, waarin ook ACT deelneemt.