Nieuws

BIS

door NORMA

De rijksoverheid ondersteunt een hoogwaardig aanbod van instellingen van (inter)nationale betekenis.  De groep instellingen die het rijk rechtstreeks subsidieert, wordt de culturele basisinfrastructuur (BIS) genoemd. Meer info via deze link.