Verdelingsreglementen-audio - NORMA

Verdelingsreglementen – audio

De belangrijkste audio geldstroom is Thuiskopie audio. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere audio geldstromen, zoals Achtergrondmuziek en Leenrecht Audio. We lichten hier de categorieën toe en stellen de bijbehorende reglementen beschikbaar.

Let op, als jouw muziekwerk wordt gebruikt in een film of serie (bijvoorbeeld als achtergrondmuziek of leader), dan geldt dat als een bijdrage aan het flimwerk en valt het onder de categorie Video (audiovisueel) en dus ook onder de Verdelingsreglementen Video.

Thuiskopie Audio

Jouw werk kan gekopieerd worden op verschillende dragers (smartphone, dvd, cd etc.) door anderen voor eigen gebruik. Daarom betaalt iedereen die zo’n drager aanschaft een klein percentage per drager dat de Thuiskopievergoeding heet. NORMA verdeelt de Thuiskopievergoeding namens Stichting de Thuiskopie onder haar rechthebbenden. Het is van belang om te weten dat we voor het uitkeren van deze geldstroom samenwerken met zusterorganisatie Sena. Wij maken gebruik van het systeem van Sena waardoor er op trackniveau vergoedingen worden kunnen worden uitgekeerd aan rechthebbenden. Daarom is het belangrijk dat je ook bij Sena aangesloten bent.

Kleinere geldstromen

NORMA probeert zo goed mogelijk te verdelen, tegen zo laag mogelijke kosten. Aangezien sommige geldstromen te laag zijn om die efficiënt te kunnen verdelen, of omdat de data überhaupt ontbreekt, worden bepaalde geldstromen toegevoegd aan grotere geldstromen.

Denk hierbij aan:

  • Het kopiëren van muziek t.b.v. de verkoop en verhuur van achtergrondmuziek via muzieksoftware (aan de horeca)
  • Leenrecht Audio

De zogenaamde uitvoeringsbesluiten die daaraan ten grondslag liggen, zijn ook hier te vinden.