Verkiezing Raad van Rechthebbenden - NORMA

Verkiezing audio-zetel Raad van Rechthebbenden op 1 maart 2021

De Raad van Rechthebbenden wordt gevormd door vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals ACTKunstenbond/Ntb en Samen1Stem. Daarnaast dragen de rechthebbenden zelf twee personen voor, de zogenoemde vrije zetels. Eén daarvan wordt tijdens de vergadering van 1 maart 2021 verkozen.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Het gaat bij deze verkiezing om een audio-zetel, dat betekent dat rechthebbenden met een audio-achtergrond (muzikanten, zangers, etc.) zich kandidaat kunnen stellen voor de plaats die vrijkomt. De audiovisuele-zetel (acteurs, dansers, stemacteurs, cabaretiers, etc.) komt twee jaar later beschikbaar, in 2023.

Voorwaarde voor kandidaatstelling is dat je in de jaren 2018 t/m 2020 in totaal ten minste € 100,- netto aan rechtenvergoedingen hebt ontvangen van NORMA voor audio producties, muziek in audiovisuele producties en/of andere programma’s.
Tip: via MyNORMA ‘Financieel’ zijn de facturen te vinden van 2018 t/m 2020, indien er in die jaren vergoedingen zijn ontvangen.

Hoe kan ik mij kandidaat stellen?

Een rechthebbende kan zich bij NORMA op twee verschillende manieren kandidaat stellen voor een plek in de Raad van Rechthebbenden:

  • door voorgedragen te worden door een erkende belangenorganisatie. Dat zijn op dit moment: ACT, Kunstenbond/Ntb en Samen1Stem;
  • door het ontvangen van 20 steunbetuigingen van andere NORMA-aangeslotenen die in de jaren 2018 t/m 2020 in totaal ten minste € 100,- netto aan rechtenvergoedingen hebben ontvangen van NORMA voor audio producties, muziek in audiovisuele producties en/of andere programma’s.

De procedure voor kandidaatstelling zelf staat beschreven in de Procedurebeschrijving voor kandidaatstelling.

Vanaf wanneer kan ik mij kandideren?

Vanaf  woensdag 30 december 2020 is het mogelijk om je te kandideren voor de audio-zetel. Op maandag 1 februari 2021 is de laatste dag waarop een kandidatuur kenbaar aan NORMA kan worden gemaakt, op 10 februari 2021 worden de namen van de kandidaten gepubliceerd via een nieuwsbericht op de website van NORMA.

Let op! Op 1 februari 2021 zijn de handtekeningen bij de ondersteuningsverklaringen nog niet verplicht, de NORMA-nummers, namen en e-mailadressen wél. NORMA zal uiterlijk 2 februari 2021 de twintig ondersteuners het formulier digitaal ter ondertekening opsturen. De twintig ondersteuners dienen dat uiterlijk 8 februari te hebben ondertekend en per e-mail aan NORMA te hebben geretourneerd, waarna de kandidaten op 10 februari worden bekend gemaakt op onze website.

De verkiezing zelf vindt zoals vermeld plaats tijdens de Vergadering van Aangeslotenen op maandag 1 maart 2021. Degene die wordt verkozen zal vanaf 1 juli 2021 als lid toetreden tot de Raad van Rechthebbenden.

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar: rvrh@stichtingnorma.nl.