Nevenfuncties Directeur-bestuurder - NORMA

Nevenfuncties directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder van NORMA heeft de volgende nevenfuncties:

Wieger Ketellapper

  • Lid financiële commissie AWVN (onbezoldigd)