MyNORMA

Medewerkingen indienen via MyNORMA

Via uw persoonlijke MyNORMA-account heeft u de mogelijkheid om uw medewerkingen (claimsWerken (zoals film- of muziekwerken) waarin u een rol heeft vertolkt die u bij NORMA kunt opgeven.) op te geven middels dit digitale portal. Daarnaast kunt u via MyNORMA uw persoonlijke (zoals uw adres- of bank-) gegevens inzien en wijzigen en uw betalingsspecificaties en jaaropgaven downloaden.

Tot 1 juli 2017 was het mogelijk om claims in te dienen voor repartitiejaar 2014 via de MyNORMA portal, daarmee is het jaar 2014 nu afgesloten. Op dit moment kan er in MyNORMA tijdelijk niet geclaimd worden omdat we werken aan een nieuwe portal. Wel kunt u te allen tijde uw eigen persoonlijke gegevens updaten via MyNORMA.

Op deze pagina maken wij bekend wanneer u digitaal via uw MyNORMA account weer claims voor het jaar 2015 kunt indienen. Indien u hier niet mee kunt wachten bestaat de mogelijkheid om een -tijdelijke- nieuwe digitale speellijst te aan te vragen voor repartitiejaar 2015 via: info@stichtingnorma.nl. Echter, deze speellijsten worden tegelijkertijd verwerkt met de digitaal geclaimde medewerkingen in MyNORMA. De betaling zal voor zowel de op speellijsten ingediende claims, als voor de digitaal ingediende claims op hetzelfde moment plaatsvinden.

Claims voor het repartitiejaar 2016 en 2017 verzoeken wij u nog even te bewaren tot de nieuwe MyNORMA portal over een aantal maanden in gebruik is genomen.