Vervaltermijn claims indienen

Vervaltermijn claims indienen

Het indienen van claimsWerken (zoals film- of muziekwerken) waarin u een rol heeft vertolkt die u bij NORMA kunt opgeven. is niet onbeperkt mogelijk. Een gebruiksjaar wordt afgesloten binnen de drie daaropvolgende jaren.

Het eerstvolgende gebruiksjaar dat wordt afgesloten is 2016, dit jaar wordt in kalenderjaar 2019 afgesloten, de deadline voor het indienen van claims voor audiovisueel werk is op: vrijdag 15 oktober.