Vervaltermijn

Afsluiting indienen medewerkingen

Het indienen van claimsWerken (zoals film- of muziekwerken) waarin u een rol heeft vertolkt die u bij NORMA kunt opgeven. is niet onbeperkt mogelijk. Een (uitzend)jaar wordt afgesloten binnen de drie daaropvolgende jaren.

Tot 1 juli 2017 was het mogelijk om claims in te dienen voor uitzendjaar 2014, daarmee is het jaar 2014 nu afgesloten.

Het uitzendjaar 2015 wordt in kalenderjaar 2018 afgesloten, de exacte deadline voor het indienen van claims zullen we hier zo spoedig mogelijk communiceren.