Vervaltermijn

Afsluiting indienen medewerkingen

Het indienen van claimsWerken (zoals film- of muziekwerken) waarin u een rol heeft vertolkt die u bij NORMA kunt opgeven. is niet onbeperkt mogelijk. Een (uitzend)jaar wordt afgesloten binnen de drie daaropvolgende jaren.

Aan het einde van 2017 zullen we het jaar 2014 afsluiten. Claims voor 2014 kunt u bij voorkeur digitaal indienen via MyNORMA. De deadline voor het indienen van claims voor 2014 is 1 juli 2017.

Het uitzendjaar 2015 zal naar verwachting in het najaar van 2017 digitaal beschikbaar zijn in MyNORMA. Indien u eerder voor deze jaren wilt claimen is het mogelijk een ‘papieren’ speellijst te downloaden en in te vullen, dit kost meer tijd dan digitaal claimen. Wij adviseren u dan ook om deze ‘papieren’ speellijst niet de voorkeur te geven, maar medewerkingen digitaal te claimen zodra deze beschikbaar zijn in MyNORMA. Wanneer er een nieuw uitzendjaar beschikbaar is in MyNORMA zult u dat hier lezen.

Het jaar 2013 is eind 2016 afgesloten. Tot 1 oktober 2016 kon u claimen voor het jaar 2013, de deadline hiervoor is daarmee inmiddels verstreken en u kunt geen claims voor 2013 meer indienen.