Vervaltermijn

Afsluiting indienen medewerkingen

Het indienen van claimsWerken (zoals film- of muziekwerken) waarin u een rol heeft vertolkt die u bij NORMA kunt opgeven. is niet onbeperkt mogelijk. Een (uitzend)jaar wordt afgesloten binnen de drie daaropvolgende jaren.

Het eerstvolgende gebruiksjaar dat wordt afgesloten is 2015, dit jaar wordt in kalenderjaar 2018 afgesloten, de deadline voor het indienen van claims is op: donderdag 15 november 2018.