Uitleen

Uitleningen bibliotheek en thuiskopiëren

Ligt een luisterboek waar u als uitvoerende kunstenaar aan heeft deelgenomen in de bibliotheek? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding.

Voorwaarde is dat het werk daadwerkelijk is uitgeleend. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal keer dat het luisterboek is uitgeleend. Ook voor uitvoeringen die vaak worden gekopieerd op pc’s, smartphones, tablets, etc. is een vergoeding beschikbaar uit hoofde van de thuiskopieregeling.