Aanvragen

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

De aanvraagtermijn voor 2017 is verstreken. Op dit moment vinden er bestuurlijke en organisatorische veranderingen bij NORMA plaats, waardoor het nog niet duidelijk is hoe het NORMA fonds voor het jaar 2018 wordt ingericht. De verwachting is dat daarover in het najaar meer bekend is. U kunt daarom momenteel geen aanvragen indienen. Mocht u een bericht willen ontvangen wanneer daarover op de website meer informatie wordt gepubliceerd, dan kunt u een mail sturen aan normafonds@stichtingnorma.nl.

Enkele voorwaarden

  • Voor degenen die eerder subsidie via het NORMA fonds hebben ontvangen, geldt dat u enkel een nieuwe aanvraag kunt indienen als wij de eindrapportage van het vorige project hebben ontvangen.
  • Een aanvraag dient te allen tijde via ons digitale aanvraagformulier te worden ingediend (niet per e-mail/ post). Zodra er weer nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend zal het formulier op deze pagina te vinden zijn. Ook eindrapportages dienen via het aanvraagformulier op onze website te worden gedaan.
  • Incomplete of te laat indiende aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Uw aanvraag zal dan direct worden afgewezen.