Aanvragen

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

De aanvraagtermijn voor 2017 is verstreken.  Alle aanvragers uit 2017 krijgen in de eerste week van april 2017 tegelijk de uitslag.

Enkele voorwaarden

  • De premièredatum van het project dient na 1 maart 2017 te zijn.
  • Voor degenen die eerder subsidie via het NORMA fonds hebben ontvangen, geldt dat u enkel een nieuwe aanvraag kunt indienen als wij de eindrapportage van het vorige project hebben ontvangen.
  • Een aanvraag dient te allen tijde via ons digitale aanvraagformulier te worden ingediend (niet per e-mail/ post). Zodra er weer nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend zal het formulier op deze pagina te vinden zijn. Ook eindrapportages dienen via het aanvraagformulier op onze website te worden gedaan.
  • Incomplete of te laat indiende aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Uw aanvraag zal dan direct worden afgewezen.