Aanvragen

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

De aanvraagtermijn voor 2017 is verstreken.  Het bestuur van NORMA komt in de week van 10 april 2017 samen om een definitief besluit te nemen over de aanvragen.

Enkele voorwaarden

  • De premièredatum van het project dient na 1 maart 2017 te zijn.
  • Voor degenen die eerder subsidie via het NORMA fonds hebben ontvangen, geldt dat u enkel een nieuwe aanvraag kunt indienen als wij de eindrapportage van het vorige project hebben ontvangen.
  • Een aanvraag dient te allen tijde via ons digitale aanvraagformulier te worden ingediend (niet per e-mail/ post). Zodra er weer nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend zal het formulier op deze pagina te vinden zijn. Ook eindrapportages dienen via het aanvraagformulier op onze website te worden gedaan.
  • Incomplete of te laat indiende aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Uw aanvraag zal dan direct worden afgewezen.