Startpakket

Wat zit er in het startpakket?

Wij sturen u na ontvangst van de ondertekende overeenkomst het iTunes startpakket. Dit startpakket bevat alle documenten en informatie die u nodig heeft om uw muziek bij ons aan te bieden en zo op de iTunes store beschikbaar te stellen.

Het iTunes startpakket bevat de volgende digitale documenten:

  • Checklist: Hier wordt stap voor stap uitgelegd wat vereist is om uw cd aan te melden. Het is belangrijk dat u al deze stappen goed volgt.
  • Een Content aanmeldingsformulier (Excel bestand): Hierop vult u de informatiegegevens van de cd in inclusief extra informatie die belangrijk is voor NORMA en voor Apple. Deze informatie wordt rechtstreeks door onze software ingelezen.
  • Informatie Wholesale Price Tiers: Deze bevat informatie over de prijsklassen die u kunt gebruiken om uw cd online te laten plaatsen. NORMA rekent slechts 15% administratiekosten over de ontvangen opbrengsten. Voor verkoop binnen Europa komt dat per track in de meeste gevallen neer op €0,13 voor NORMA. Het restant – €0,58 per track – is bestemd voor u. Per album kan de prijs variëren, afhankelijk van het soort album.

Aanleveren Startpakket

Alle documenten uit het startpakket kunnen in principe digitaal worden aangeleverd. Dit wordt allemaal uitgelegd in de checklist die bij het startpakket meegeleverd wordt.

Wanneer u een nieuwe cd wilt aanleveren, neem dan altijd even contact met ons op om de meest recente versie van het startpakket op te vragen. Wanneer de software van Apple een update krijgt, zullen wij vaak het Content aanmeldingsformulier moeten aanpassen en is de vorige versie niet meer bruikbaar.