Repartitiereglementen

NORMA

De door NORMA gehanteerde verdeelsleutels zijn vastgelegd in zogenaamde repartitiereglementen. De repartitiereglementen voor de thuiskopie- en leenrechtgelden zijn door de besturen van Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht goedgekeurd. De reglementen zijn hier integraal te vinden. Tevens worden de repartitiereglementen door NORMA op aanvraag gratis ter beschikking gesteld. Je kunt hiervoor contact opnemen met NORMA.

Alg. Verdelingsreglement vanaf 2015

Het algemene verdelingsreglement dat geldt voor betalingen vanaf repartitiejaar 2015.

Download

Uitvoeringsbesluit & Verdeelsleutels vanaf 2015

Het Uitvoeringsbesluit en de Verdeelsleutels horende bij het Algememe Verdelingsreglement vanaf repartitiejaar 2015.

Download

Video on Demand (VOD)

Het repartitiereglement Video on Demand (VOD) is nog in voorbereiding. Tot nader orde zal een ‘hoofdrolspeler’ bij VOD vergoedingen worden vastgesteld conform artikel 3 Deelverdelingsreglement Televisie-uitzending.

Download

Leenrecht Audio

Het verdelingsreglement Leenrecht Audio.

Download

Thuiskopie Audio

Het verdelingsreglement Thuiskopie Audio.

Download

Alg. Verdelingsreglement t/m 2014

Het algemene verdelingsreglement dat geldt voor betalingen tot en met repartitiejaar 2014.

Download

Leenrecht Video t/m 2014

Het verdelingsreglement Leenrecht Video dat geldt voor betalingen tot en met repartitiejaar 2014.
Het Algemeen Verdelingsreglement vervangt het deelverdelingsreglement Leenrecht Video vanaf repartitiejaar 2015.

Download

Thuiskopie Video t/m 2014

Het verdelingsreglement Thuiskopie video tot en met repartitiejaar 2014.
Het Algemeen Verdelingsreglement vervangt het deelverdelingsreglement Thuiskopie Video vanaf repartitiejaar 2015.

Download

Thuiskopie Video (Verdeling in beeld - niet in beeld) t/m 2014

De Thuiskopie video-verdeling tussen in beeld en niet in beeld tot en met repartitiejaar 2014.
Het Algemeen Verdelingsreglement vervangt het deelverdelingsreglement Thuiskopie Video (Verdeling in beeld - niet in beeld) vanaf repartitiejaar 2015.

Download

Televisie-uitzendingen t/m 2014

Het (deel)verdelingsreglement Televisie-uitzendingen tot en met repartitiejaar 2014.
Het Algemeen Verdelingsreglement vervangt het deelverdelingsreglement Televisie-uitzending vanaf repartitiejaar 2015.

Download

Uitvoeringsregeling weging genres deelverdelingsreglement Televisie-uitzendingen t/m 2014

De uitvoeringsregeling met betrekking tot de in artikel 3.1 van het deelverdelingsreglement Televisie-uitzendingen genoemde genres tot en met repartitiejaar 2014.
Het Algemeen Verdelingsreglement vervangt het Uitvoeringsregeling weging genres deelverdelingsreglement Televisie-uitzendingen t/m 2014 vanaf repartitiejaar 2015.

Download