Repartitiereglementen

NORMA

De door NORMA gehanteerde verdeelsleutels zijn vastgelegd in zogenaamde repartitiereglementen. De repartitiereglementen voor de thuiskopie- en leenrechtgelden zijn door de besturen van Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht goedgekeurd. De reglementen zijn hier integraal te vinden. Tevens worden de repartitiereglementen door NORMA op aanvraag gratis ter beschikking gesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met NORMA.