Wie zijn NORMA?

Structuur van NORMA

NORMA heeft in vergelijking met andere rechtenorganisaties een compacte structuur.

organorgram-september-2016

Organogram NORMA september 2016

NORMA-bestuur

Aan het hoofd van NORMA staat een bestuur van zeven leden. De oprichtende organisaties van NORMA, De Kunstenbond (voorheen FNV KIEM) en Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb), benoemen ieder twee bestuursleden. Daarnaast zijn er twee bestuursleden (een acteur en een musicus) die gekozen worden door de aangeslotenen. De voorzitter is een onafhankelijk bestuurder die door andere bestuursleden wordt benoemd.