Wat is NORMA?

Rechtenorganisatie voor uitvoerende kunstenaars

NORMA is dé rechtenorganisatie voor alle uitvoerende kunstenaarsEen uitvoerende kunstenaar is de persoon die een auteursrechtelijk beschermd werk uitvoert, zoals een acteur, muzikant of danser.. NORMA zorgt ervoor dat zij een eerlijke financiële vergoeding krijgen voor het gebruik van hun werk. Zowel in Nederland als in het buitenland.

Incasseren en verdelen

De primaire taak van NORMA is het incasseren en verdelen van een aantal zogenaamde collectieve vergoedingen, zoals Kabel-, Thuiskopie-, en Leenrechtvergoedingen. NORMA is een stichting en heeft daarom geen winstoogmerk. Een aantal vergoedingen worden rechtstreeks geïncasseerd bij de exploitantenExploitanten zijn de partijen die een film-, of muziekwerk openbaar maken, bijvoorbeeld kabelmaatschappijen zoals Ziggo en KPN, maar ook horecaondernemingen zijn, indien zij bijvoorbeeld een film uitzenden, een exploitant., andere vergoedingen worden door anderen geïncasseerd namens NORMA.

Aansluiting bij NORMA is kosteloos. NORMA brengt voor haar werkzaamheden wel een administratiepercentage in rekening van 15%. Daarnaast wordt ten behoeve van sociaal culturele doeleinden een door de Raad van Rechthebbenden vast te stellen bedrag ingehouden, dat in ieder geval nooit meer dan 10% zal bedragen. Deze inhouding gaat onder meer naar het NORMA fonds dat subsidies toekent aan projecten of activiteiten die direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

Samenwerking met de vakbonden

NORMA lobbyt tevens voor betere wetgeving. In nauwe samenwerking met vakbonden, beroepsorganisaties en andere rechtenorganisaties maken wij ons elke dag sterk voor een betere wetgeving en voor een goede rechtspositie.

Toezicht op NORMA en brancheorganisatie

NORMA staat onder toezicht van het CvTAVoluit: "Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten". Daarmee staat zij onder (indirect) overheidstoezicht.
Daarnaast is NORMA aangesloten bij de brancheorganisatie voor collectieve beheersorganisaties: Voi©e"Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren".