Toezicht

Toezicht

NORMA heeft transparantie en integriteit hoog in het vaandel staan. Dit wordt gewaarborgd doordat NORMA jaarlijks een Vergadering van Aangeslotenen houdt, waar verantwoordelijkheid wordt afgelegd voor het gevoerde beleid. Daarnaast staat NORMA onder toezicht van haar brancheorganisatie en van het CvTAVoluit: "Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten".

NORMA is lid van brancheorganisatie VOI©EVOI©E is de brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties (cbo's). Alle cbo's in Nederland zijn lid van VOI©E. Binnen VOI©E  zijn criteria vastgesteld waaraan een cbo moet voldoen, de keurmerkcriteria. Dit wordt jaarlijks getoetst door het Keurmerkinstituut, waarna het cbo-keurmerk kan worden toegekend.. Met dat lidmaatschap heeft NORMA zich verbonden aan een aantal normen van transparantie en kwaliteit, vastgelegd in de cbo keurmerkcriteria. Jaarlijks wordt door het Keurmerkinstituut getoetst of NORMA hieraan voldoet, waarna het cbo-keurmerk kan worden toegekend.

Sinds 2011 is het cbo-keurmerk aan NORMA toegekend.