NORMA Startersfonds - NORMA

Binnenkort open: Startersfonds!

Het startersfonds is speciaal voor startende (net afgestudeerde) uitvoerende kunstenaars, die door de lockdown(s) van covid-19 getroffen zijn. NORMA wil met dit fonds projecten van startende uitvoerende kunstenaars ondersteunen. 

Vanuit het Ministerie van OCW is in totaal een bedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld voor het Startersfonds. Hiermee kan het Startersfonds maximaal 150 aanvragen ondersteunen.   

De bijdrage uit het Startersfonds bestaat uit een bedrag van maximaal 5.000 euro. Dat bedrag kan worden ingezet voor het maken en uitvoeren van een eigen productie in Nederland.  

Die productie vindt plaats op een alternatieve locatie die voor het publiek toegankelijk is. Daarmee bedoelen we dat het publiek fysiek of digitaal toegang moet kunnen krijgen tot de uitvoering. Let op: Registratie van bestaande producties zijn uitgesloten, inclusief album opname. 

Wie kan een aanvraag indienen? 

Het Startersfonds staat open voor startende uitvoerende kunstenaars (bijvoorbeeld acteur, stemacteur, danser, muzikant) die:  

 

 • zijn afgestudeerd als uitvoerende kunstenaar tussen 2018 en 2021 bij een Nederlands erkende opleiding op mbo- of hbo-niveau.

Of  

 • Zich tussen 2018 en 2021 voor het eerst hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als uitvoerende kunstenaar. 

Let op:  

 • De aanvraag wordt gedaan door een startende uitvoerende kunstenaar, het staat de aanvrager vrij om een samenwerking aan te gaan met ervaren uitvoerende kunstenaars. 
 • Per productie kan maar door één uitvoerende kunstenaar een aanvraag worden ingediend. 
 • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een ZZP’er. Rechtspersonen zoals stichtingen en v.o.f’s kunnen geen aanvraag indienen. 
 • De aanvrager hoeft niet aangesloten te zijn bij NORMA. 

Wat moet je doen voor een aanvraag? 

Je bewijst dat je een startende uitvoerende kunstenaar bent door middel van een kopie van je diploma of een uittreksel van het KvK.  

Je geeft een beknopte projectomschrijving van maximaal 750 woorden waarin de volgende punten terugkomen:  

 • Inhoudelijke omschrijving; een heldere omschrijving van de inhoud van jouw project en het doel wat je ermee wilt bereiken. 
 • Plan van uitvoering; welke activiteiten onderneem je om te komen tot realisatie van de productie. 
 • Beknopt marketing plan; wie is jouw publiek? En hoe ga je dit publiek bereiken? 
 • Bijdrage aan ontwikkeling; hoe draagt dit project bij aan de ontwikkeling van jouw werkpraktijk. 

Je maakt een realistische begroting. Is jouw begroting groter dan € 5.000,- dan geef je aan hoe je alle kosten gaat dekken. De begroting moet voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in het reglement.

Houd bij het maken van de begroting in ieder geval rekening met het volgende:  

 • De verhouding tussen de gages en overige organisatiekosten moet realistisch zijn.
 • De gages voor uitvoerende kunstenaars dienen minimaal te voldoen aan de NORMA gage-norm. Dit is € 270 per uitvoering of per dag, en € 110 voor repetitie-, montagedagen en/of try-outs voor de eerste voorstelling. 

Je vult de-minimis verklaring in en ondertekent deze. Dit is het bewijs dat je in de afgelopen 2 jaar minder dan 200.000 euro aan overheidssteun hebt ontvangen.  

Tot slot: je vindt het volledige reglement van het Startersfonds bij de overige documenten en formats onderaan deze pagina.   

Verantwoording 

De bijdrage van het Startersfonds is een beurs voor de realisatie van een project op een alternatieve locatie. Je hoeft geen financiële verantwoording af te leggen, maar NORMA behoudt wel het recht om deze op te vragen. Zij zal dit steekproefsgewijs doen.  

Tijdens of na realisatie moet het project aangemeld worden op Cultuurexplosie.nu. Muzikanten, schrijvers, acteurs, kunstenaars en regisseurs laten hier zien welke bijzondere dingen zijn gemaakt met hulp van de subsidie die door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verleend aan het Steunfonds Rechtensector van de Federatie Auteursrechtbelangen.  

Wanneer kan je een aanvraag indienen? 

Het Startersfonds is open voor aanvragen van 2 september tot en met 23 september 2022. Vanaf 2 september vind je het online-aanvraagformulier hier op deze pagina.  

Ben je aangesloten bij NORMA dan ontvang je automatisch een e-mail als het fonds opengaat. Ben je niet aangesloten bij NORMA, maar wil je wel een bericht ontvangen als het fonds opengaat, schrijf je dan in voor de NORMA-fonds nieuwsbrief. 

Hoe beoordeelt NORMA de Startersfonds aanvragen? 

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van het NORMA Startersfonds, worden beoordeeld door een beoordelingscommissie.  

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op de volgende punten:  

 • Is er sprake van een realistische begroting zodat er een kwalitatief goed project wordt gerealiseerd;
 • Is er sprake van een realistisch (marketing)plan voor hoe je het beoogde publiek wil bereiken;
 • Is het helder hoe het project een bijdrage levert aan de professionele ontwikkeling van de aanvrager als uitvoerend kunstenaar; 
 • Tot slot wil het Startersfonds een diversiteit aan projecten financieren. Zowel in vorm als inhoud, als ook in de mate waarin er sprake is van inclusiviteit en diversiteit binnen de betreffende productie zelf.  

De aanvrager ontvangt uiterlijk 8 weken na sluiting van het Startersfonds bericht of de aanvraag is toegekend of niet. 

Startersfonds bezwaarcommissie 

Wanneer je als indiener van een aanvraag bij het Startersfonds ontevreden bent over het besluit dat is genomen, dan kan je een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie. Dit doe je binnen twee weken na ontvangst van het besluit. 

Contact 

Heb je een vraag, is iets niet duidelijk, dan kun je uitsluitend via e-mail contact opnemen met Heleen Westerman. Zij zal je vraag dan zo goed mogelijk beantwoorden. Haar e-mailadres is: startersfonds@stichtingnorma.nl. Het is niet mogelijk om te bellen, Heleen zal jou bellen naar aanleiding van je e-mail als dat nodig is.