Nieuws

Update Video on Demand model

Geplaatst op

Sinds 1 januari van dit jaar is het zogenaamde VCB-modelModel van Vrijwillig Collectief Beheer. in werking getreden. Met dit model wordt de grondslag voor een collectieve vergoeding voor Video On Demand verzekerd. Het model is door collectieve beheersorganisaties Lira, VEVAM en NORMA en RODAPRechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties, kortweg RODAP, is een samenwerkingsverband tussen omroepen, producenten en distributeurs (zoals kabelmaatschappijen). Lees meer... opgezet.

De relevante aangeslotenen zijn hier al in december 2016 geïnformeerd. Hieronder zetten we de belangrijkste vragen nogmaals op een rijtje.

Wat moet je als acteur doen om aanspraak te maken op de vergoeding?

Het is belangrijk dat de acteur de bijlage ‘Aanhangsel VOD Exploitatie’ inclusief het ‘Derdenbeding’ aanhecht bij zijn opdrachtovereenkomst die hij met de producent sluit (zie: hier). De overdracht van ‘VOD rechten’ wordt daarmee aan voorwaarden verbonden, om uiteindelijk te verzekeren dat de VOD aanbieder (zoals Netflix) verplicht wordt een vergoeding (via NORMA) aan de hoofdrolspeler te betalen.

Daarnaast moet in de opdrachtovereenkomst zelf (in aanvulling op de bepalingen die betrekking hebben op de overdracht van rechten) een ‘Clausule’ worden opgenomen die bepaalt dat het Aanhangsel en Derdenbeding op de overeenkomst van toepassing is.

Voor wie geldt de aanspraak op de vergoeding?

De aanspraak geldt voor uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vertolken. Wie als ‘hoofdrolspeler’ wordt aangemerkt, wordt bepaald door de repartitiereglementen van NORMA. Daarin staat dat er sprake is van een hoofdrol wanneer die ten minste 10% van de film te horen of te zien is.

Of iemand een hoofdrol vertolkt, kan het beste worden bepaald wanneer de film daadwerkelijk is voltooid. Daarom is het van belang dat bovenstaande documenten en de Clausule altijd worden  opgenomen bij de productieovereenkomst, tenzij men van te voren al weet dat het zo´n klein rolletje is dat de 10 % nooit wordt gehaald (bij een evidente bijrol dus).

Geldt de vergoeding voor zowel (bioscoop)films als tv-series?

De vergoeding geldt voor alle filmwerken waar scenaristen, regisseurs en/of hoofdrolspelers aan hebben meegewerkt. Voor bioscoopfilms geldt dat de producent het “Derdenbeding” (niet te verwarren met het Aanhangsel!) alleen hoeft op te leggen aan andere partijen zodra de tarieven voor VOD bekend zijn.

De tarieven voor 2016 en 2017 worden vastgesteld middels een arbitragetraject. De bedoeling was dat de arbiters al in december 2016 de tarieven zou vaststellen, maar de verwachting is nu dat dat begin van zomer zal gebeuren.

Meer informatie over bioscoopfilms, vindt u hier.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website van NORMA is een uitgebreide Q&A beschikbaar: https://www.stichtingnorma.nl/veelgestelde-vragen-exploitatie-video-on-demand/.