Nieuws

Update nieuwe incassostromen

Geplaatst op

Naast de gelden voor televisie-uitzendingen, voert NORMA momenteel ook gesprekken over vergoedingen voor tv-gebruik in de horeca en is er zicht op tarieven voor Video On Demand.

Video On Demand gelden

Begin 2015 heeft NORMA samen met de overige PAM cbo'sDe collectieve beheersorganisaties binnen Portal Audiovisuele Makers (Lira en VEVAM) een convenant gesloten met RODAPRechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties, kortweg RODAP, is een samenwerkingsverband tussen omroepen, producenten en distributeurs (zoals kabelmaatschappijen). Lees meer.... Dit convenant omvat onder meer afspraken over vergoedingen voor televisie-uitzendingen.

Met deze afspraken anticipeerden de PAM cbo’s en RODAP alvast op een nieuwe wet, waarin die vergoeding voor tv-uitzendingen verplicht is gesteld. Die wet (de “Wet Auteurscontractenrecht“) is in juli 2015 in werking getreden.

In het convenant is ook afgesproken dat er ook een vergoedingsregeling voor Video on Demand in Nederland wordt opgezet. De systematiek van deze regeling zoekt aansluiting bij de wettelijke regeling voor televisie-uitzendingen: de vergoeding moet dus collectief (door de PAM cbo’s) worden geïncasseerd bij de eind-exploitant, oftewel de VOD-aanbieder.

Met betrekking tot 2015 hebben de RODAP-partijen een eenmalige vergoeding betaald. Voor 2016 en 2017 zouden er tarieven in het leven worden geroepen, die de VOD-aanbieders die zijn aangesloten bij RODAP (bijvoorbeeld Videoland en NLZiet) dan zullen betalen. De PAM cbo’s en RODAP zijn echter nog niet tot overeenstemming gekomen over de hoogte van die tarieven. Daarom hebben zij gezamenlijk besloten onafhankelijke arbiters (een soort bemiddelaars) te vragen om er uitsluitsel over te geven.

Eind oktober hebben beide partijen hun standpunten verdedigd bij de arbiters en in januari 2017 wordt er een tussenvonnis verwacht.

De uitspraak van de arbiters betekent nog niet dat ook VOD-aanbieders die niet bij RODAP zijn aangesloten (zoals Netflix of Amazon Prime) al direct moeten betalen. De PAM cbo’s en RODAP hebben echter een contractueel model uitgewerkt, waardoor dat voor nieuw te produceren Nederlandse filmwerken wel gaat gelden.

Dat model zal 1 januari 2017 in de contractpraktijk worden ingevoerd. Vanzelfsprekend zal NORMA u (en de Nederlandse agenten) daar tijdig over informeren.

Televisie in horeca

Los van de afspraken in het convenant met de RODAP-partijen, heeft een andere potentieel grote geldstroom voor uitvoerende kunstenaars ook onze aandacht. De Wet Auteurscontractenrecht bepaalt namelijk ook dat voor het zogenaamde “zakelijke tv-gebruik”, oftewel voor televisie in onder andere horeca-gelegenheden, sportscholen en winkels, een vergoeding moet worden betaald.

Daarover is NORMA al enige tijd in gesprek met een aantal brancheorganisaties van betalingsplichtige bedrijven, zoals Koninklijke Horeca Nederland en de brancheorganisaties van werkgevers: MKB-Nederland en VNO-NCW. Wij verwachten u daarover volgend jaar meer te kunnen vertellen.