Nieuws

Nieuw verdeelsysteem en MyNORMA portal

Geplaatst op

NORMA bouwt een nieuw systeem met als inzet  betere dienstverlening, snellere uitbetaling van vergoedingen en een scherpe kostprijs. Om de bouw en de gefaseerde implementatie van het nieuwe systeem mogelijk te maken, is er sprake van een aantal wijzigingen waarvan we u op de hoogte willen stellen.

Betalingsmomenten

Tot voor kort stonden de betalingsmomenten voor het hele jaar vast. Dat verandert vanaf nu. We gaan korter voor de betalingen communiceren over welke vergoedingen wanneer worden uitgekeerd. We hanteren vanaf 2017 (voorlopig) geen vast betalingsschema meer, maar willen in plaats van twee maal per jaar, vaker gaan uitkeren.

Nieuw MyNORMA

Onderdeel van het nieuwe systeem is een geheel vernieuwd MyNORMA, het gebruikersportal. Over de nieuwe functionaliteiten informeren we u te zijner tijd. Voor nu moet u weten dat 2014 het laatste repartitiejaar is waarvoor u via het oude portal kunt claimenOpgeven van werken (zoals film- of muziekwerken) waarin je een rol hebt vertolkt.. Vrijwel direct na de ingebruikname van het nieuwe portal, kunt u ook voor de repartitiejaren 2015 en 2016 claimen.

Met het in gebruik nemen van het nieuwe MyNORMA, wordt tevens afscheid genomen van de ‘papieren speellijst’. Het claimen gaat vanaf dat moment volledig digitaal, wat het claimproces makkelijker, betrouwbaarder en sneller maakt.