Nieuws

Eindejaarsbetaling 2016

Geplaatst op

Deze week ontvangt u van ons de eindejaarsbetaling. Deze betaling omvat zowel Thuiskopie-, als Leenrechtgelden. Met deze betaling wordt het repartitiejaar 2013 afgesloten en zal een deel van repartitiejaar 2014 worden uitgekeerd.

Snel na de uitbetaling zal er een nota beschikbaar zijn in uw MyNORMA account (onder ‘Betalingen’), waarin u kunt zien voor welke uitvoeringen u bent uitbetaald.

Deze betaling zal ook de compensatie voor de invoerfout bevatten, waarover wij u eerder berichtten. Mocht er uit hoofde van die betaling een bedrag met u worden verrekend doordat u eerder teveel heeft ontvangen, dan zal dat terug te vinden zijn op uw nota. Voor rechtensoorten ten aanzien waarvan nog niet volledig is verrekend, krijgt u geen nota. In dat geval, zullen wij u in januari afzonderlijk informeren over de omvang van de oorspronkelijke verrekening en uw actuele stand. Wij streven ernaar u deze rapportage enkele weken na de betaling toe te zenden.

Het repartitiejaar 2014 is het laatste jaar dat we nog via ons oude verdeelsysteem uitkeren. Dat betekent dat we eind 2017, wanneer 2014 officieel wordt afgesloten, de laatste betaling met dit systeem doen. Daarna zullen alle betalingen met het nieuwe systeem plaatsvinden, hetgeen ons ook in staat zal stellen om vaker per jaar te betalen dan nu gebruikelijk is.