Nieuws

Vertegenwoordiging en aansturing NORMA

Geplaatst op

Met het terugtreden van Wisso Wissing als NORMA-directeur per 1 september jongstleden heeft het NORMA-bestuur besloten de taken van de directeur ad interim in te vullen door zelf tijdelijk, daar waar nodig, enige executieve taken op zich te nemen.

Met name NORMA-secretaris Erwin Angad-Gaur gaat de beleidscoördinatie op zich nemen en NORMA in een aantal dossiers (onderhandelingen en overleggen) mede extern vertegenwoordigen. Daarnaast heeft NORMA voor de dagelijkse leiding van de organisatie een interim-manager aangesteld, in de persoon van Michiel van Blokland. Hij is de afgelopen jaren bij NORMA betrokken geweest als financieel manager en is zodoende goed bekend met de organisatie en met de repartitiesystematiek.