Nieuws

Nieuwe regels voor toezicht op collectieve beheersorganisaties

Geplaatst op

In 2014 heeft de Europese wetgever een richtlijn uitgevaardigd, met als doel het toezicht op Europese cbo's"collectieve beheersorganisaties" in iedere lidstaat gelijk te trekken en daarnaast multi-territoriale muzieklicenties mogelijk te maken.

In Nederland staan de cbo’s al jaren onder toezicht, via de Wet Toezicht die daartoe bepaalde bevoegdheden aan het CvTAVoluit: "Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten" toekent. Met de omzetting van de Europese richtlijn in de Wet Toezicht worden deze bevoegdheden uitgebreid. Naar verwachting zal deze nieuwe Wet Toezicht op 1 januari 2017 in werking treden.

Een belangrijke verandering is dat NORMA haar aangeslotenen de mogelijkheid moet bieden om bepaalde rechten niet door NORMA te laten vertegenwoordigen. Daarnaast wordt NORMA verplicht binnen een vastgestelde (korte) termijn na incasso van de gelden, aan haar aangeslotenen door te betalen. Ten slotte worden met de nieuwe wet de eisen met betrekking tot transparantie, de verantwoording aan aangeslotenen en de normering van kosten en inhoudingen, verder verscherpt.

Over de veranderingen en de wijzigingen van de reglementen die de nieuwe wet met zich meebrengt, wordt u uiteraard nog uitgebreid geïnformeerd.