Nieuws

Komt een Fair Internet dichterbij?

Geplaatst op

Het afgelopen jaar heeft NORMA meermaals gepubliceerd over een “Fair Internet for Performers”. Onder deze vlag strijden de performer cbo's"collectieve beheersorganisaties" in Europa voor een eigen vergoeding uit streamingsdiensten zoals Spotify en Deezer.

In tegenstelling tot andere rechthebbenden (bijvoorbeeld componisten en tekstschrijvers) zijn uitvoerende kunstenaarsEen uitvoerende kunstenaar is de persoon die een auteursrechtelijk beschermd werk uitvoert, zoals een acteur, muzikant of danser. afhankelijk van de afspraken die zij maken met platenmaatschappijen. Slechts de lucky few zijn in staat om daadwerkelijk een vergoeding af te dwingen, zoals onlangs ook bleek uit het onderzoek “Pop, wat levert het op?”.

Initiatief vindt steun bij Europarlementariërs

Gelukkig vinden de performers in Europa steeds vaker steun bij Europarlementariërs.

Zo heeft de Duitse Europarlementariër Dietmar Köster op 21 juni jl., gesteund door de koepelorganisatie van Europese performer cbo’s: AEPO-ARTIS, een bijeenkomst georganiseerd waarin hij aandacht vroeg voor dit onderwerp.

Hij onderstreepte het belang van een eigen vergoedingsrecht voor performers, omdat hij het van belang acht voor het behoud van ons culturele aanbod. Digitale diensten zullen straks immers (vrijwel) de enige exploitatievorm worden en als performers niet in de opbrengsten daarvan meedelen, zullen zij (nog minder) in staat zijn het hoofd boven water te houden.

NORMA was vanzelfsprekend ook aanwezig en sprak enthousiaste vertegenwoordigers van Nederlandse fracties.

Gelekt “Impact Assessment” van de Commissie biedt nog weinig hoop

Vorige week lekte het zogenaamde “Impact Assessment” van de Europese Commissie uit. Uit dit document is de strekking van het voorstel dat de Commissie gaat doen al redelijk te herleiden.

In het document wordt een vergoedingsrecht voor performers niet genoemd. Dit is een tegenvaller voor de performers, temeer omdat het Europees Parlement eerder had opgeroepen een dergelijk recht serieus te overwegen.

In oktober of november wordt het daadwerkelijke voorstel verwacht, waarna het Europees Parlement het nog kan wijzigen voordat ze ermee instemt.

Vanzelfsprekend zal de Fair Internet campagne voor die debatten de dialoog heropenen met de verschillende Europarlementariërs, om alsnog een vergoedingsrecht te waarborgen.