Nieuws

Vergadering van Aangeslotenen 2017 – verslag

Geplaatst op

Op vrijdag 30 juni 2017 vond de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen (VvA) plaats. Tijdens de VvA werd er middels het jaarverslag 2016 teruggeblikt op het afgelopen jaar en zijn de plannen voor het komende maanden gepresenteerd.

Traditiegetrouw werd de vergadering geopend door bestuursvoorzitter Frederik de Groot. Hij kondigde aan dat het zijn laatste VvA is die hij als voorzitter meemaakt; hij zal dit jaar aftreden. De Groot zette globaal de incasso- en repartitiecijfers uiteen, maar vroeg ook aandacht voor de veranderingen van NORMA als organisatie. Afsluitend dankte hij de aangeslotenen voor het in hem getoonde vertrouwen en sprak hij de hoop en verwachting uit een organisatie achter te laten die een respectabele en duurzame collectieve incassostroom heeft bewerkstelligd voor uitvoerende kunstenaars.

Interim-manager Michiel van Blokland is daarna gedetailleerder ingegaan op de incasso- en repartitiecijfers  2016. De incasso voldeed met ruim € 13 miljoen aan de verwachtingen. Hierbij blijft Thuiskopie de belangrijkste inkomstenbron voor NORMA.

NORMA heeft ongeveer € 9,5 miljoen verdeeld in 2016. Dat is iets lager dan geprognosticeerd. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de gelden voor TV-uitzendingen met een nieuw verdeelsysteem moeten worden uitgekeerd en dat de ontwikkeling van dat systeem vertraging heeft opgelopen. De verwachting is dat die achterstand dit jaar wordt ingehaald.

Secretaris Erwin Angad-Gaur vertelde daarna over de vorming van de nieuwe missie en visie van NORMA, die in samenwerking met de Kunstenbond, de Ntb en beroepsorganisaties ACT en Samen1Stem zijn opgesteld. Vervolgens sprak hij over de nieuwe organisatiestructuur waar NORMA naartoe werkt. In die structuur zal er niet langer sprake zijn van een bestuur, maar zullen er hiërarchisch boven een directeur-/directrice-bestuurder twee raden worden gevormd. De Raad van Rechthebbenden en een Raad van Toezicht.

De aanwezigen zijn vervolgens door juridisch medewerker Joey Cramer bijgepraat over de ontwikkelingen per incassobron, waarbij met name stil werd gestaan bij de gelden voor Video on Demand en het zogenaamde VCB-model.

Daarna heeft Michiel van Blokland de aanwezigen geïnformeerd over de ontwikkeling van het nieuwe verdeelsysteem en de nieuwe verdeelsystematiek die in samenwerking met de vakbonden Ntb, Kunstenbond en beroepsorganisaties ACT en Samen1Stem is vormgegeven.

Het beleid voor Sociaal Culturele gelden is met een grote meerderheid aangenomen en afsluitend is Benjamin de Wit opnieuw verkozen tot bestuurslid namens de acteurs. Hij was ook door het NORMA-bestuur mede op advies van ACT voorgedragen.