Nieuws

Vergadering van Aangeslotenen op 27 juni

Geplaatst op

VVA 2015

DIT BERICHT IS EERDER PER MAIL VERZONDEN AAN AL ONZE AANGESLOTENEN. 

 

Beste collega,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen op maandag 27 juni a.s. in het INIT gebouw waar NORMA inmiddels alweer bijna een jaar gevestigd is.

Tijdens deze Vergadering zal een presentatie worden gegeven over de activiteiten van NORMA. Naast het verdelen van veel naburige rechten gelden, werkt NORMA aan een betere positie voor acteurs en musici. In de presentatie zal ook worden aangegeven wat de plannen voor de komende jaren zijn. Het beleid in het kader van sociaal culturele gelden wordt, zoals u van ons gewend bent, aan u ter goedkeuring voorgelegd. Daarbij wordt inzicht gegeven in zowel de uitgaven over het afgelopen jaar, alsmede de begroting van het lopende jaar.

Traditiegetrouw zullen we na afloop van de vergadering met elkaar napraten tijdens de  borrel en een hapje eten. Dit keer zullen we dat doen bij Café Roest, tegenover het INIT gebouw.

U kunt zich, bij voorkeur vóór 17 juni aanstaande, aanmelden door een e-mail te sturen naar communicatie@stichtingnorma.nl met als onderwerp ”VvA 2016”.

Wanneer u zich voor 17 juni aanmeldt, ontvangt u in de week voor de bijeenkomst nadere informatie over de te geven presentatie.

Wij hopen op uw komst!

Met vriendelijke groet,

Wisso Wissing
Directeur NORMA

 

Vergadering van Aangeslotenen

Datum: Maandag 27 juni 2016
Tijd: Vanaf 17.00 uur
Locatie: Auditorium
Kantoorgebouw INIT
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL  Amsterdam
Borrel en buffet: Amsterdam Roest
Jacob Bontiusplaats
1018 PL Amsterdam
http://www.amsterdamroest.nl/route.html
 
Agenda
17.00 uur Registratie aanwezigen – ontvangst
17.15 uur Welkomstwoord door de voorzitter
17.25 uur Presentatie door de directeur
18.00 uur Beleid ten aanzien van Sociaal Culturele gelden
18.30 uur Einde vergadering

 

 

Vanaf 18.45 informeel samenzijn met een borrel en buffet tot ongeveer 20.00 uur