Nieuws

Uitbetaling gelden televisie-uitzendingen verplaatst

Geplaatst op

Zoals we u eerder hebben gemeld, incasseert NORMA sinds vorig jaar vergoedingen voor televisie-uitzendingen, ook wel bekend als kabelgeld. Deze vergoeding wordt betaald door de kabelexploitanten in Nederland (zoals Ziggo, KPN en Tele2). Tijdens de Vergadering van Aangeslotenen van afgelopen zomer hebben wij aangekondigd dat de betaling van de vergoeding voor televisie-uitzendingen in december zou plaatsvinden. Helaas zijn wij genoodzaakt om die eerste betaling van de televisiegelden te verschuiven naar het eerste helft van 2017.

Timen van screentime

Het verschuiven van de uitbetaling van Televisie-gelden naar de eerste helft van 2017 heeft enerzijds te maken met het arbeidsintensieve proces van het meten van de screentimeDe speeltijd van een uitvoerende kunstenaar ten opzichte van de totale tijdsduur van een programma, uitgedrukt in een percentage. (een aantal filmwerken moet simpelweg nog getimed worden) en anderzijds met de vertraging die de ontwikkeling van het nieuwe verdeelsysteem heeft opgelopen. Anders dan alle andere gelden die NORMA verdeelt, is deze televisie-vergoeding door de wetgever beperkt tot alleen hoofdrolspelers. De vraag die voorlag was daarom wanneer iemand als hoofdrolspeler kan worden aangemerkt.

Na een aantal overlegsessies met aangesloten acteurs, is besloten dat NORMA naar voorbeeld van de Spaanse zusterorganisatie AISGE , de screentime van de verschillende uitvoerende kunstenaars (acteur, muzikant, cabaretier etc.) gaat meten. Dat betekent dat voor alle filmwerken (zoals films, series en concerten, etc.) die worden uitgezonden, de tijd die een uitvoerende kunstenaar te zien is wordt opgenomen. Die tijd wordt afgezet tegen de totale duur van dat programma. Wanneer een acteur (of andere uitvoerende kunstenaar) meer dan 10% van het programma te zien of te horen is geweest, dan geldt die persoon als hoofdrolspeler.

Consequenties voor het verdeelsysteem

Daarnaast vereist deze nieuwe geldstroom, kortweg televisiegelden genoemd, een aanpassing in ons huidige verdeelsysteem. Om efficiency-redenen is besloten die functionaliteit niet meer in het bestaande verdeelsysteem in te bouwen, maar direct op te nemen in het nieuwe systeem dat momenteel wordt gebouwd.

Ondertekening van ‘addendum’

Onlangs heeft u van ons een bijlage bij uw overeenkomst (een zogenaamd ‘addendum’) ontvangen. Wij kunnen u de gelden voor televisie-uitzending alleen uitkeren als wij uw addendum ondertekend retour hebben ontvangen. U kunt het addendum downloaden via deze link. Weet u niet meer zeker of u het addendum heeft geretourneerd? Neem dan gerust contact met ons op.

Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond deze nieuwe geldstroom.