Nieuws

Voorzitter Raad van Rechthebbenden treedt terug

Geplaatst op

Recent is de voorzitter van de Raad van Rechthebbenden (RvRh), Vincent Croiset, teruggetreden. De werkzaamheden voor de RvRh waren niet langer te combineren met zijn carrière als acteur.

De RvRh betreurt het besluit, maar accepteert zijn keuze. Zij is Vincent Croiset dankbaar voor zijn inzet het afgelopen jaar en wenst hem succes met zijn verdere carrière.

Vincent Croiset was in de RvRh voorgedragen door de belangenvereniging voor acteurs, ACT. ACT zal op korte termijn een nieuwe voordracht doen. Wanneer de RvRh weer compleet is, zal zij uit haar midden een nieuwe voorzitter kiezen. Tot die tijd zullen de voorzitterstaken worden overgenomen door haar vice-voorzitter Caspar de Kiefte.