Nieuws

Oproep namens FAIR INTERNET coalitie

Geplaatst op

Dit jaar wordt het Europese auteursrecht herzien. Hoewel de zwakke positie van uitvoerende kunstenaars ten opzichte van (online) exploitanten als één van de aanleidingen van deze herziening wordt genoemd, wordt die positie met dit voorstel niet verbeterd. Als onderdeel van de FAIR INTERNET coalitie roept NORMA daarom op om de weeffouten te herstellen.

De conceptrichtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt van 14 september 2016, zal op korte termijn worden aangenomen. De tijd dringt, wil de regering iets kunnen betekenen voor de uitvoerende kunstenaars in Nederland en Europa.

De Europese Commissie is er in haar voorstel helaas niet in geslaagd om het Europese auteursrecht gereed te maken voor (en te laten aansluiten op) de digitale wereld. Hoewel de Commissie de conceptrichtlijn met de goede intenties heeft voorgesteldBlijkens de toelichting bij de conceptrichtlijn “Er moet dan ook worden gegarandeerd dat auteurs en rechthebbenden een billijk aandeel krijgen van de waarde die door het gebruik van hun werken en ander beschermd materiaal wordt gegenereerd.”, zal de richtlijn dit doel niet bereiken. Het zal uitvoerende kunstenaars  immers geen eerlijke vergoeding opleveren, noch zal het hen in staat stellen om een eerlijk deel van de opbrengsten van onlinediensten te ontvangen.

Terwijl de populariteit en omzet van internetdiensten zoals Spotify, Netflix en Apple Music blijven groeien, blijft het overgrote deel van de uitvoerende kunstenaars met lege handen staan.

Als de Europese wetgever de (inkomsten)positie van uitvoerende kunstenaars in Nederland en Europa daadwerkelijk wil verbeteren, zijn de thans voorgestelde maatregelen ten aanzien van de individuele contractspraktijk tussen uitvoerende kunstenaar en producent, simpelweg niet genoeg.

Het enige dat uitvoerende kunstenaars echt zou helpen, is een  niet-overdraagbaar recht op een billijke vergoeding die collectief wordt beheerd. In Nederland is al een gelijksoortig systeem bij de Wet Auteurscontractenrecht van 1 juli 2015 ingevoerd,  ten aanzien van het uitzenden van filmwerken

Wat uitvoerende kunstenaars nodig hebben, is een recht op een billijke vergoeding voor on demand gebruikt, waarbij de vergoeding betaald wordt door de platforms (Netflix, Spotify, Apple Music, etc.) en welk recht niet vatbaar is voor overdracht en verplicht collectief wordt beheerd.

De door NORMA ondersteunde FAIR INTERNET coalitie roept daarom op om een nieuw artikel 13bis toe te voegen aan de conceptrichtlijn, waarin het volgende wordt bepaald:

“Where a performer has transferred or assigned the exclusive right of making available on demand, and independent of any agreed terms for such transfer or assignment, the performer shall have the right to obtain an equitable remuneration to be paid by the user for the making available to the public of his fixed performance. The right of the performer to obtain an equitable remuneration for the making available to the public of his performance should be unwaivable and collected and administered by a performers’ collective management organisation”.