Nieuws

Kort geding om de kabelgelden

Geplaatst op

Vandaag vond het kort geding plaats tussen NORMA en de andere cbo's"collectieve beheersorganisaties" binnen Portal Audiovisuele MakersPortal Audiovisuele Makers (PAM) is het samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor de belangen van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs. Het betreft de beroepsverenigingen Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild en Act, en de cbo’s LIRA, VEVAM en NORMA. PAM pleit voor transparant collectief beheer van filmrechten en vergoedingen voor de hoofdmakers van film en televisieprogramma’s. Lees verder, tegen de tv-aanbieders die zich hebben verenigd in RODAPRechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties, kortweg RODAP, is een samenwerkingsverband tussen omroepen, producenten en distributeurs (zoals kabelmaatschappijen). Lees meer.... Inzet van het kort geding was de betaling van de kabelgelden. De uitspraak wordt 17 februari verwacht.

Samen met de cbo’s voor scenarioschrijvers (Lira) en regisseurs (Vevam) heeft NORMA in januari 2015 een convenant gesloten met RODAP, waarin een vergoeding overeen is gekomen voor (kortweg) televisie-uitzendingen en Video On Demand diensten.

Ondanks de heldere afspraken, weigert RODAP de overeengekomen vergoeding onvoorwaardelijk te betalen. De PAM cbo’s zagen zich daardoor genoodzaakt RODAP te dagvaarden.

Veel aandacht voor het kort geding

Het kort geding kreeg vooraf al veel aandacht. Zo zette de Volkskrant in een uitgebreid artikel de standpunten van partijen uiteen en citeerde het NRC Handelsblad PAM-voorzitter Felix Rottenberg over de RODAP-partijen:

Ze traineren de boel en dat is kwalijk voor de toch al zwakke inkomenspositie van veel filmmakers

Dat het kort geding leefde onder de filmmakers bleek ook uit de massale opkomst. Doordat er zoveel filmmakers op de zitting afkwamen, moest er worden uitgeweken naar de grootste zaal in de Rechtbank Amsterdam.

Drukte bij het kort geding

Rij voor de rechtbank

Eerste foto: de drukte voor de rechtszaal vlak voordat het kort geding begint. Tweede foto: een lange rij met filmmakers die op dat moment de rechtbank nog moeten betreden.

Uitleg van het convenant

Onderstaand filmpje legt in eenvoudige bewoording de essentie van het convenant tussen de PAM cbo’s en RODAP uit. Een uitgebreide uiteenzetting van de stand van zaken tot en met december 2015, is hier te downloaden.